Sökning: "fronesis"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade ordet fronesis.

 1. 1. DEN SINNLIGA NÄRVARONS DIMENSIONER En litteraturstudie om den psykoterapeutiska relationens kännetecken och tillblivande

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Lisa Johansson; Maria Wallmon; [2020-03-13]
  Nyckelord :den psykoterapeutiska relationen; praktisk kunskap; tyst kunskap; fronesis;

  Sammanfattning : Studien undersöker dels den psykoterapeutiska relationens kännetecken, dels hur psykoterapeuters praktiska kunskaper kommer till uttryck i etablerandet av denna relation. För att söka svar på studiens frågeställningar har författarna studerat litteratur skriven av fyra väl etablerade och erfarna psykoterapeuter, vilka representerar skilda psykoterapiinriktningar. LÄS MER

 2. 2. HR-partnern: “En starkt rådgivande funktion” : En kvalitativ intervjustudie om rollen som HR-partner och lärande inom professionen.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Andrea Rahlen; Elin Horn; [2020]
  Nyckelord :HR-partner; HR-transformationen; Lärande; Gränsdragningsproblematik; HR; HR-businesspartner; operativt arbete; strategiskt arbete; informellt lärande; icke-formellt lärande; anpassningsinriktat lärande; utvecklingsinriktat lärande;

  Sammanfattning : Det senaste decenniet har HR-arbetet förändrats i och med HR-transformationen som innebar införandet av en ny roll, HR-partner, i syfte att göra arbetet mer effektivt och värdeskapande. Den administrativa generalistrollen skulle bli mer strategisk och en del av organisationens ledning, genom införande av självbetjäningstjänster samt omfördelning av arbetsuppgifter. LÄS MER

 3. 3. Vi vet mer än vi kan tala om : Tyst kunskap i kommunal socialpsykiatri

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete; Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Johan Hjärne; Charlotte Ekfeldt; [2020]
  Nyckelord :tyst kunskap; definiera; överföra och värdera; explicit kunskap; fronesis;

  Sammanfattning : Tyst kunskap definieras oftast som abstrakt och svårdefinierbar eftersom den inte kan uttryckas på samma sätt som teoretisk kunskap, därav namnet ”tyst”. Likväl är den tysta kunskapen högt värderad inom de yrkeskategorier som arbetar i människobehandlande organisationer i direkt kontakt med klienter varje dag. LÄS MER

 4. 4. Att lära genom dagliga samtal : Vad undersköterskor och vårdbiträden inom hemtjänsten lär sig genom informella samtal

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Sanna Thörnqvist; [2020]
  Nyckelord :informellt lärande; informella ledare; informella samtal; lärande; episteme; techne; fronesis; kommunal verksamhet; lärande; småprat;

  Sammanfattning : Det går att se en förändrning kring hur vi ser på lärande. Informellt lärande har fått en större roll inom pedagogiken, vilket gör det till ett relevant ämne att studera. LÄS MER

 5. 5. "Praktisk kunskap, är den tillförlitlig?" : En vetenskaplig essä om vilken kunskap som ligger till grunden för våra beslut inom skola och fritidshemmet

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Susanna Hidbäck; [2019]
  Nyckelord :kunskap; praktisk kunskap; erfarenhet; fronesis; fingertoppskänsla ;

  Sammanfattning : ”Praktisk kunskap, är den tillförlitlig?” är en vetenskaplig essä om vilken kunskap som ligger till grunden för våra beslut inom skola och fritidshem. Syftet med denna essä är att undersöka och reflektera över vilken sorts kunskap det är som gör att lärare tar olika beslut under skoldagen och på fritidshemmet kring raster, idrott och hälsa. LÄS MER