Sökning: "fronter skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden fronter skolan.

 1. 1. Visualization of an Individual Carbon Footprint Mitigation Plan Using Transaction Data

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Beatrice Brånemark; [2021]
  Nyckelord :Information visualization; carbon footprint; carbon calculators; small screens; transaction data.;

  Sammanfattning : Achieving the objectives of the Paris Agreements requires actions being taken on different fronts. This study looked into how to visualize a carbon footprint mitigation plan for individuals. LÄS MER

 2. 2. Transient Voltage Distribution in Bushing

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Md Nazmus Shakib Khan; [2020]
  Nyckelord :Coaxial cable; Overvoltage transient; Power transformer bushing; Skin effect; Koaxialkabel; överspänningsövergående; transformatorgenomföring; hudeffekt;

  Sammanfattning : An electrical bushing is one of the most important elements in a power transformer. Steep front surges such as transient impulse voltage from lightning strikes is an inevitable electromagnetic transient mostly happening in power transmission and distribution system. The bushing might lead to be degraded due to such kind of surge. LÄS MER

 3. 3. En narrativ studie av fem elever i matematiksvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Catarina Linde; [2020]
  Nyckelord :grundskola; matematikundervisning; självbild; stödundervisning; tidiga insatser;

  Sammanfattning : Förväntat kunskapsbidragElever som haft svårigheter med matematiken under sin grundskoletid har getts en möjlighet att beskriva sina upplevelser och erfarenheter. Utifrån dessa tankar kommer förhoppningsvis en möjlighet att förändra och förbättra för denna elevgrupp genom att de bjuds in i processen för att skapa bättre undervisning och insatser för dem. LÄS MER

 4. 4. Vilka nya marknadsmodeller kan få producerande företag att gå mot cirkulär ekonomi?

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Oliver Snygg; Carl Torberger; [2019]
  Nyckelord :Circular economy; Marketing models; Pay-per-use; Internet of Things; Big Data; End-of-life; Cirkulär ekonomi; Marknadsmodeller; Pay-per-use; Internet of Things; Big Data; End-of-life;

  Sammanfattning : Miljömedvetenheten i världen ökar. Samhällsdebatten formas allt mer av ett miljöperspektiv på flera olika fronter. Allt fler börjar förstå att jordens resurser är ändliga och vi måste tänka om hur vi lever idag. LÄS MER

 5. 5. Lithium-ion Batteries in Electric Vehicles : Sustainable to what extent?

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Anton Persson; Daniel Öman; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Increasing environmental laws and regulations regarding emissions and air and water pollution in the transport sector. These laws and regulations combined with the limitation of oil as a natural resource have contributed to research regarding alternative fuels for vehicles. LÄS MER