Sökning: "frontstage"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet frontstage.

 1. 1. ”Gratis sex skulle också vara ganska coolt ’TBH’ men kärlek är bättre antar jag”. En netnografisk studie om incels syn på sin livssituation och gemenskapen på incel-forum

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Linn Vårhall; Hanna Öst; [2021-01-13]
  Nyckelord :backstage; Bourdieu; classification struggles; frontstage; Goffman; incel forum; incels; involuntary celibacy; labeling theory; netnography; outsiders; stigma; symbolic interactionism;

  Sammanfattning : Previous research and medial narratives often present incels as a violent outcastgroup. The involuntary celibates are rarely looked at as individuals, but as ahomogenous mass which implicitly is equated with terrorism. After being partlyshut out of the internet forum reddit, incels created their own exclusive forums. LÄS MER

 2. 2. Med Samhällskunskap i fokus : En kvalitativ studie om hur gymnasielärare hanterar sina roller i samhällskunskapsundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Christer Högberg; [2020]
  Nyckelord :Surface acting; Deep acting; frontstage; Backstage; Sociologi; Samhällskunskapslärare; institutionalisering;

  Sammanfattning : I denna uppsats studerar jag hur olika samhällskunskapslärare agerar i rollen de har i den samhällsviktiga institution som är skolan. Jag har som utgångspunkt använt mig av sociologiska teorier som behandlar ämnet social kontroll. LÄS MER

 3. 3. Midnattssolens män, norrskenens nycker : Konstruktioner av manlighet i nutida norrländsk litteratur

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Tim Bergström; [2019]
  Nyckelord :Queer Studies; Rurality; Norrland; Hegemonic Masculinity; Novels; Queerstudier; ruralitet; Norrland; hegemonisk maskulinitet; romaner;

  Sammanfattning : The image of Northern Sweden has long been subjected to stereotyping, and the stereo­typed image of the Northerner is widely spread in various media contexts within Sweden. Historically, Norrland has been regarded as a wide wilderness, and the Norr­landic literature in turn has typically been studied in terms of the pastoral genre, the romanti­cism of the wilderness, or from an eco-critical perspective. LÄS MER

 4. 4. Hur och varför använder Malmö FF och deras supportrar Twitter?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Louise Eklund; Roosa Virtanen; [2019]
  Nyckelord :football or soccer; Twitter; social media; Malmö FF; self-presentation; supporters; conflict; consensus;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att förstå vad för typ av innehåll som publiceras på Malmö FF:s officiella Twitter-konto och hur klimatet kring kontot kan beskrivas.Frågeställningar: 1. Varför använder Malmö FF och supportrarna Twitter?2. Vad kommunicerar Malmö FF ut via sitt Twitter-konto och hur kan innehållet kategoriseras och beskrivas?3. LÄS MER

 5. 5. Personliga politiker eller professionella privatpersoner?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Hanna Cronsell; Johanna Markås; [2019]
  Nyckelord :Political communication; self-representation; frontstage; backstage; personalisation; social media; Instagram; politisk kommunikation; självrepresentation; främre region; bakre region; personifiering; sociala medier.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie ämnar att undersöka hur svenska partiledare använder sin Instagram-plattform för självrepresentativa ändamål. Här illustreras hur partiledare kombinerar personliga och professionella taktiker för att skapa bilden av en komplett ledare. LÄS MER