Sökning: "frost hardiness"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden frost hardiness.

 1. 1. Vinterskador på vedartade buskar och träd

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Love Hecktor; [2013]
  Nyckelord :köldskador; vinterskador; knoppvila; köldhärdighet; solbränna; frostsprickor; frosttorka; uppfrysning; underkylning; fryspunktssänkning; extracellulär frysning; intracellulär frysning; acklimatisering; deep supercooling;

  Sammanfattning : Det finns idag en efterfrågan på ett bredare sortiment av lignoser, samtidigt behöver växterna vara tåliga för att klara av det svenska tempererade klimatets vintrar. Vinterskador kan bli både omfattande och kostsamma. LÄS MER

 2. 2. Frost hardiness of grapevine cultivars as affected by ground cover under Scandinavian conditions

  Magister-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Magdalena Jansson; [2013]
  Nyckelord :frost hardiness; grapevine; ground cover; Scandinavia;

  Sammanfattning : Cultivation of grapevine is novel under Scandinavian conditions. We studied the impact of ground cover on frost hardiness of grapevine cultivars in Northwestern Scania in a two-factorial trial with four cultivars Solaris, Pinot Gris, Siegerrebe, Ortega and three kinds of ground cover (open soil, plastic cover and gravel). LÄS MER

 3. 3. Effects of nutrient loading in Lutz spruce seedlings (Picea x lutzii Littl.) during nursery rotation and on subsequent growth in field

  Magister-uppsats, SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Författare :Rakel Jonsdottir; [2011]
  Nyckelord :Lutz spruce seedlings; nutrient loading; frost hardiness; root growth capacity;

  Sammanfattning : Lutz spruce (Picea x lutzii Littl.) seedlings were nutrient loaded using four fertilization regimes, receiving in total 0, 7.8, 22.2 and 31. LÄS MER

 4. 4. Frost hardiness of some New Zealand shrubs

  L3-uppsats, SLU/Horticulture

  Författare :Sture Bengtsson; [2007]
  Nyckelord :frost; frost hardiness; frost resistance; freezing tolerance; freezing resistance; winter hardiness; cold hardiness; freeze test; frost injury; frost injury assessment; cold acclimation; new zealand shrubs; new zealand flora; plant stress physiology; electrolyte leakage; index of injury; LT50; visual injury assessment; olearia; coprosma; podocarpus; buxus; taxus;

  Sammanfattning : Frost resistances, LT50, were decided for stems and leaves of several New Zealand woody plants belonging to Olearia (Asteraceae), Coprosma (Rubiaceae) and Podocarpus (Podocarpaceae). That was part of the aims, which included trying to find species potentially winter hardy in southern coastal Sweden and study methods for frost hardiness assessment. LÄS MER