Sökning: "fruit"

Visar resultat 1 - 5 av 316 uppsatser innehållade ordet fruit.

 1. 1. Plan för inventering av miljöer och möjligheter ur ett hälsoperspektiv anpassad till gamla kulturmiljöer : belysande exempel från gården Grönhult i nordöstra Skåne

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Linn Borglund; [2019]
  Nyckelord :natur; förebyggande hälsa; kulturmiljöer; inventering; landsbygdsturism; Grönhult;

  Sammanfattning : Vårt moderna liv medför många hälsorisker. Många människor mår både fysiskt och psykiskt dåligt, blir fjärmade från naturen, saknar känslor av platsanknytning och upplever att de saknar band till tidigare generationer. LÄS MER

 2. 2. Kandering av religion i Japan : Bruket av gulliga bilder och lekfulla figurer i religiösa institutioner i Japan

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Martin van der Linden; [2019]
  Nyckelord :Religion; Japan; Religionsvetenskap; Ikonografi; Turism; Pilgrimsfärd;

  Sammanfattning : This essay has sought to highlight, study and contextualize a selected phenomenon in Japan: the usage of cute pictures and figures by religious institutions. In the essay, four case studies of religious institutions, which at some point have used an aesthetic concept called moe, which is associated with youthfulness, playfulness and consumption, are studied. LÄS MER

 3. 3. Fruktflugor ur Rhagoletis släktet som hot i odling i Sverige och möjliga bekämpningsmetoder

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Plant Breeding (from 130101)

  Författare :Christoffer Johansson; [2019]
  Nyckelord :Rhagoletis cerasi; Rhagoletis batava; Rhagoletis alternata; Rhagoletis pomonella; Rhagoletis mendax; körsbärsflugan; havtornsflugan; nyponflugan; bekämpning; bekämpningsmetoder;

  Sammanfattning : Idag skeppas många varor fram och tillbaka över jorden och risken för att en skadegörare liftar med i en frukt eller växtmaterials jord ökar. I denna studie undersöks hotet av släktet Rhagoletis i Sverige och vilka flugor som finns, vilka som är på väg in och eventuella framtida hot. LÄS MER

 4. 4. Frukt- och grönsakskonsumtion bland ungdomar i Sverige. Skillnader mellan ungdomar med olika sociodemografisk bakgrund.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för medicin

  Författare :Mikaela Thelander; [2018-06-05]
  Nyckelord :frukt; grönsaker; ungdomar; kostregistrering; enkätfrågor; sociodemografiska faktorer; skolmåltid; fruit; vegetable; adolescents; dietary assessment; sociodemographic factors; school meal;

  Sammanfattning : Title:Fruit and vegetable consumption among adolescents in Sweden. Differences between adolescents with different sociodemographic background. LÄS MER

 5. 5. RÄTA VINKLAR OCH ETT STÄNK AV ROMANTIK –en trädgårdshistorisk undersökningav miljonprogrammets småhusträdgårdar

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Malin Augustsson; [2018-01-25]
  Nyckelord :garden history; garden design; residental gardens; the million program; Sweden; 1960-ies; 1970-ies;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie masterexamen i Kulturvård, 120 hpGöteborgs universitet,Institutionen för kulturvård2017ISSN 1101-3303ISRN GU/KUV–17/28–SE.... LÄS MER