Sökning: "fruit"

Visar resultat 1 - 5 av 293 uppsatser innehållade ordet fruit.

 1. 1. Frukt- och grönsakskonsumtion bland ungdomar i Sverige. Skillnader mellan ungdomar med olika sociodemografisk bakgrund.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för medicin

  Författare :Mikaela Thelander; [2018-06-05]
  Nyckelord :frukt; grönsaker; ungdomar; kostregistrering; enkätfrågor; sociodemografiska faktorer; skolmåltid; fruit; vegetable; adolescents; dietary assessment; sociodemographic factors; school meal;

  Sammanfattning : Title:Fruit and vegetable consumption among adolescents in Sweden. Differences between adolescents with different sociodemographic background. LÄS MER

 2. 2. RÄTA VINKLAR OCH ETT STÄNK AV ROMANTIK –en trädgårdshistorisk undersökningav miljonprogrammets småhusträdgårdar

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Malin Augustsson; [2018-01-25]
  Nyckelord :garden history; garden design; residental gardens; the million program; Sweden; 1960-ies; 1970-ies;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie masterexamen i Kulturvård, 120 hpGöteborgs universitet,Institutionen för kulturvård2017ISSN 1101-3303ISRN GU/KUV–17/28–SE.... LÄS MER

 3. 3. Hur påverkar mindful eating uppfattning och beteende kring mat? : en fallstudie över användandet av en mobil mindful eating-applikation hos två personer med olika kosthållning

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Ida Escudero Saukko; [2018]
  Nyckelord :medvetet ätande; ätbeteende; mobil applikation; nutritionsstatus; livsmedelskonsumtion;

  Sammanfattning : Mindful eating handlar om att medvetandegöra relationen till maten, ätandet och kroppen genom inkludering av alla sinnen, igenkänning av vanor och medvetenhet om hunger och mättnad. Konceptet har använts framgångsrikt för ökat medvetet ätande i flera studier. LÄS MER

 4. 4. Kunskapsförändringar i svenska trädgårdshandböcker, 1840-1950

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Andreas Sahlqvist; [2018]
  Nyckelord :trädgårdshandbok; fruktträdsodling; 1840-1950; skötsel; etablering; kunskapsförändringar; trädflytt; konstgödsel; trädgårdshistoria;

  Sammanfattning : “Change of knowledge in Swedish gardening handbooks from 1840 to 1950” is a bachelor thesis in Landscape architecture at the Swedish University of Agricultural Sciences at the location Alnarp. The intent of the thesis is to investigate the knowledge and competence development within gardening handbooks in Sweden during the period of 1840 to 1950. LÄS MER

 5. 5. Induction of plant defence and secretion of volatile compounds by Colletotrichum acutatum in leaf infection assay of woodland strawberry

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Joubin Haji Mirza Ali; [2018]
  Nyckelord :Plant Defence; PAMP-triggered immunity; Colletotrichum acutatum; Anthracnose Disease; Pathogen; Fragaria vesca; Woodland Strawberry; Leaf Infection; Volatile Secretion; β-caryophyllene;

  Sammanfattning : Consumers demand healthy food with less residues of pesticides, in addition to the global awareness of the negative impact such chemicals have caused to the environment during the last decades. Farmers and other agricultural participants are far away from completely end up the usage of pesticides but currently used practice could stepwise be improved in pest management. LÄS MER