Sökning: "fruits"

Visar resultat 1 - 5 av 187 uppsatser innehållade ordet fruits.

 1. 1. Effekten av koffein på sömnen och energiförbrukningen : en praktisk studie utförd på kvinnor i 20–30 års åldern

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Armina Beslaga; [2019]
  Nyckelord :koffein; kroppspletysmografi; bioimpedans; nutritionsstatus; sjukdomar;

  Sammanfattning : Kaffe är en av de dryckerna som konsumeras mest av människor dagligen. Kaffe innehåller koffein som ursprungligen kommer från löv, frön och olika frukter. Den här studien har utgått från olika metoder för att se hur koffein påverkar kroppen. LÄS MER

 2. 2. Software Development Efficiency A Case Study in a Mobil Payment Company

  Master-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Shah Hassan; Muhammad Noman Kaka Khel; [2019]
  Nyckelord :Agile; Software Development Efficiency; Agile Software Development;

  Sammanfattning : Due to Internet, the IT industry have seen rapid changes and to compete in the digital work, the organizations need more vigilance than ever before to respond to market changes and customer needs. Some organizations have opted to go agile to be more efficient in their software development but still deploying agile methodology and reaping its fruits further needs more research and empirical evidence. LÄS MER

 3. 3. Consumption of organic fruits among consumers in Sweden : Theroy of planned behavior and the role of the determinants of intention

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring; Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Ludvig Hammarlund; Andreas Edhag; [2019]
  Nyckelord :Theory of Planned Behavior; Intention-Behavior gap; Consumption; Organic fruits; Swedish consumers; Determinants of intention.;

  Sammanfattning : The increased global consumption has a severe effect on the environment. In order to reduce the environmental impact, there is a need for more environmentally friendly consumption choices. LÄS MER

 4. 4. Analys av metoder för att beräkna livsmedels vattenfotavtryck

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Lina Lundmark; [2019]
  Nyckelord :Water footprint; life cycle assessment; Water Footprint Network; WSI; AWARE; Vattenfotavtryck; livscykelanalys; Water Footprint Network; WSI; AWARE;

  Sammanfattning : Vatten är en nödvändig resurs för allt liv på jorden. Med en ökande befolkningsmängd förväntas även sötvattenanvändningen att öka, vilket ställer krav på att hanteringen av de vattenresurser som finns sker på ett hållbart sätt. LÄS MER

 5. 5. A Search for Neonicotinoid Binding Sites in the Optic Lobes of Honeybees and Blowflies

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i molekylärbiologi

  Författare :Ashley Hulcoop; [2019]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Neonicotinoid insecticides are agonists to nicotinic acetylcholine receptors (nAChRs) in the brains of insects. At sub-lethal doses these chemicals cause behavioral abnormalities in several bee species, reducing overall fitness. nAChRs expressed in the optic lobes of insects bind neonicotinoids, thus may be involved in these behavioral changes. LÄS MER