Sökning: "fruits"

Visar resultat 1 - 5 av 202 uppsatser innehållade ordet fruits.

 1. 1. Programmering som Digitalt verktyg i Gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Josef Nobach; [2020]
  Nyckelord :Programming; Digitalt verktyg;

  Sammanfattning : In my work I had 3 important questions that I was seeking to answer and wanted to know more about. These are as follows. LÄS MER

 2. 2. Effekten av koffein på sömnen och energiförbrukningen : en praktisk studie utförd på kvinnor i 20–30 års åldern

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Armina Beslaga; [2019]
  Nyckelord :koffein; kroppspletysmografi; bioimpedans; nutritionsstatus; sjukdomar;

  Sammanfattning : Kaffe är en av de dryckerna som konsumeras mest av människor dagligen. Kaffe innehåller koffein som ursprungligen kommer från löv, frön och olika frukter. Den här studien har utgått från olika metoder för att se hur koffein påverkar kroppen. LÄS MER

 3. 3. Small-scale biogas production from organic waste and application in mid-income countries – a case study of a Lebanese community

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Sebastian Huber; [2019]
  Nyckelord :Sustainable Development; Lebanon; small-scale; biogas production; organic waste; liquid digestate; anaerobic digestion; feasibility study;

  Sammanfattning : The controlled anaerobic digestion of organic waste in a biogas facility aggregates advantages of waste treatment, energy recovery and nutrient recycling and is a promising technology to deal with contemporary issues of waste management and energy recovery. Small-scale biogas production units can be simply designed and successfully operated even in settings where means for advanced technology equipment are low and institutional capacities limited. LÄS MER

 4. 4. Gamification och online mathandel : ett förslag för att handla mer frukt och grönt.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Harun Nasufovski; [2019]
  Nyckelord :Gamification; online grocery shopping; game design elements; motivation; fruit; vegetables; informatics; Gamification; online mathandel; spelelement; motivation; frukt; grönsaker; informatik;

  Sammanfattning : Online mathandel är en ständigt växande tjänst i Sverige eftersom fler människor börjar handla sin mat på nätet. Trots det äter svenskarna inte nyttigt då över 51% av befolkningen är överviktiga eller lider av fetma vilket kan leda till allvarliga sjukdomar. LÄS MER

 5. 5. Hur används datoriserade beställningssystem på frukt- och gröntavdelningen i livsmedelsbutiker för resurseffektivisering?

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Areeba Khan; Ajanth Vaseigaran; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta examensarbete omfattar hur datoriserade beställningssystem används inom den avdelning i livsmedelsbutiker som står för störst andel svinn i förhållande till den levererade mängden, det vill säga frukt- och gröntavdelningen. Med datoriserade beställningssystem menar vi ett system som kan samla in data på hur mycket som beställts in, sålts och svunnit, och baserat på det automatiskt sätta nya order till nästa beställning. LÄS MER