Sökning: "frukt och grönt"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade orden frukt och grönt.

 1. 1. Fångade i ett plastnät : en studie om matsvinn från apelsiner

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Caroline Malthed; [2020]
  Nyckelord :livsmedelsbutiker; butikssvinn; citrusfrukter; blodapelsiner; livsmedelsförpackning;

  Sammanfattning : Världens befolkning beräknas år 2050 uppgå till 9,7 miljarder människor vilket kommer att ställa höga krav på ett säkert livsmedelssystem som kan leverera mat på ett hållbart sätt. Samtidigt slängs idag cirka 1,3 miljarder ton livsmedel i världen vilket utgör en tredjedel av all mat som produceras. LÄS MER

 2. 2. Utopi i frukt- och gröntavdelningen. Genom spekulativ- och kritisk design

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :My Malmström; [2020]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; Produktdesign; Spekulativ design; Kritisk design; Utopi; Livsmedel; Beteende; Konsumtion;

  Sammanfattning : Matsvinn är ett stort problem i dagens samhälle. Störst problematik liggermed de varor som färdats långt och behöver hållas fräscha. Dessa varorfinner man i butikens frukt- och gröntavdelning. LÄS MER

 3. 3. Gestaltningsförslag av utemiljö vid Villa Roos Park : med stöd av evidensbaserad design i vårdsammanhang

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of People and Society

  Författare :Åsa Nilsson; [2020]
  Nyckelord :bekväm design; evidensbaserad design; hälsoträdgård; salutogens; sinnesträdgård; stimulerande design; terapeutisk trädgård; trädgård i vård;

  Sammanfattning : I det här examensarbetet undersöks hur en avgränsad del av utemiljön vid Vardaga Villa Roos Park (i regi av omsorgsföretaget Vardaga, fortsättnings vis benämnt Villa Roos Park), ett särskilt boende för personer med demenssjukdom, kan utvecklas med stöd av EBD, evidensbaserad design av utemiljöer i vårdsammanhang (Bengtsson et al., 2018). LÄS MER

 4. 4. I choose Swedish! Or do I? : a case study at supermarkets concerning how managers market food produced in Sweden

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Michaela Lagerqvist; Saga Sjöling; [2020]
  Nyckelord :sustainable marketing strategies; Swedish food; nudging; 4C’s; labeling; sustainability; ICA; locally produced food; dairy; meat;

  Sammanfattning : In Sweden, the population is encouraged to choose food produced in Sweden. This is encouraged since food produced in Sweden includes many sustainable advantages like Sweden’s good conditions for cultivation, the food is produced in a safe way with low antibiotic use and good animal welfare. LÄS MER

 5. 5. Temperaturens och luftflödets inverkan på torkprocessen vid varmluftstorkning av väl mogen banan

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Josefine Söderlund; [2020]
  Nyckelord :varmluftstorkning; masstransport; banan;

  Sammanfattning : With an ever-increasing population, we meet a constantly growing need for resources, such as food. Globally, 1,6 million tonnes of food are wasted. This amount corresponds to everything that goes to waste throughout the whole food production from farm to table. One of the major sources of food waste comes from grocery stores. LÄS MER