Sökning: "frukt transport"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden frukt transport.

 1. 1. Fruktflugor ur Rhagoletis släktet som hot i odling i Sverige och möjliga bekämpningsmetoder

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Plant Breeding (from 130101)

  Författare :Christoffer Johansson; [2019]
  Nyckelord :Rhagoletis cerasi; Rhagoletis batava; Rhagoletis alternata; Rhagoletis pomonella; Rhagoletis mendax; körsbärsflugan; havtornsflugan; nyponflugan; bekämpning; bekämpningsmetoder;

  Sammanfattning : Idag skeppas många varor fram och tillbaka över jorden och risken för att en skadegörare liftar med i en frukt eller växtmaterials jord ökar. I denna studie undersöks hotet av släktet Rhagoletis i Sverige och vilka flugor som finns, vilka som är på väg in och eventuella framtida hot. LÄS MER

 2. 2. Supply & value chain analysis of onions in Ethiopia

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Hanna Daniels; Stefan Fors; [2015]
  Nyckelord :logistics; trade; transport; energy; agriculture; Africa;

  Sammanfattning : Ethiopia is a developing country situated on Africa’s horn. Ethiopia ranks 173rd on United Nations human development index where the least developed country ranks 186. About 85% of all Ethiopians are employed in agriculture. Onion is one of the basic ingredients in the Ethiopian cuisine and thus an important crop. LÄS MER

 3. 3. Produktutveckling av biologisk tork för frukt- och matavfall

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Albert Olsson; [2014]
  Nyckelord :Vakuumtransport; utmatning; utformning; tork;

  Sammanfattning : En biologisk tork produktutvecklades inom detta examensarbete. Uppdraget innefattade dels skapande av ett utmatningssystem till restprodukter och dels en förnyad utformning av produktens gränssnitt mot människan för att öka brukbarheten. Den befintliga versionen av produkten, kallad biotork, innehöll inget utmatningssystem. LÄS MER

 4. 4. Post-harvest losses in fruit supply chains : a case study of mango and avocado in Ethiopia

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Susanna Humble; Amanda Reneby; [2014]
  Nyckelord :avocado; Ethiopia; mango; post-harvest losses; supply chain management; value chain analysis;

  Sammanfattning : Food insecurity is a great problem worldwide and Ethiopia is one of the sub-saharan countries that are suffering from poverty and food insecurity and a large part of the population are living in a state of undernourishment. To reduce these problems, a successful horticulture production can be an important factor. LÄS MER

 5. 5. Kalcium hos äpple : funktion i växten, inverkan på lagringsduglighet samt metoder för att höja kalciuminnehållet

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Niklas Engelbrekt; [2013]
  Nyckelord :Äpple; kalcium; fruktkvalitet; kalciumgödsling; bladgödsling; efterskördbehandling; lagringsduglighet;

  Sammanfattning : Kalcium står i nära relation med kvaliteten hos frukten inom en rad olika växtslag, däribland äpple. Genom att tillgodose fruktens behov av kalcium så kan kvaliteten höjas vilket resulterar i ett mer lagringsdugligt äpple samt en större andel klass 1 frukt och därmed en högre inkomst. LÄS MER