Sökning: "fruktbarhetsgudinna"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet fruktbarhetsgudinna.

  1. 1. Fornskandinavisk mytologi kontra Hildebrandt : en analys av Johanne Hildebrandts användande av den skandinaviska mytologin i sin trilogi om Valhalla

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

    Författare :Paola Palmblad; [2008]
    Nyckelord :vikingatidens religion; fornskandinavisk mytologi; Snorri Sturluson; poetiska eddan; Snorres edda; fruktbarhetsgudinna; moder jord; kärleksgudinna; Sága; Freyja; Iðunn;

    Sammanfattning : Uppsatsen är en studie av det sätt på vilket författaren Johanne Hildebrandt har använts sig av den fornskandinaviska mytologin när hon skrivit sin trilogi om Freja och Valhalla. Hon har använt flera karaktärer, myter och beskrivningar från bronsålder, Skandinaviens i allmänhet och Sveriges i synnerhet, och lagt dem som grund för sina böcker. LÄS MER