Sökning: "frysning"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade ordet frysning.

 1. 1. Formulation development of a recombinant VAR2-antiCD3 protein for cancer immunotherapy

  Master-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Maja Warlin; Frida Hallberg; [2021]
  Nyckelord :immunotherapy; cancer; pharmaceuticals; proteins; analytical techniques; molecular biotechnology; formulation; life science; engineering; pharmaceutical technology; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The use of immunotherapy for treating cancer has received a lot of attention in the recent years. The therapy is based on activating or deactivating the patient’s own immune system to help fight the disease. One way of doing this, is using bispecific molecules that can target both cancer cells and T-cells simultaneously. LÄS MER

 2. 2. Transaction synchronization and privacy aspect in blockchain decentralized applications

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Patarawan Ongkasuwan; [2020]
  Nyckelord :Blockchain; distributed database; distributed ledger; digital ledgers; centralized database; decentralized database; Ethereum; Blockchain synchronization; security-related; cryptocurrency; digital currency; transaction; user experience; privacy strategy; smart contract; risk; Blockchain; distribuerad storbok; digital ledbok; centraliserad databas; decentraliserad databas; Ethereum; Blockchain-synkronisering; säkerhetsrelaterad; cryptocurrency; digital valuta; transaktion; användarupplevelse; sekretessstrategi; smart kontrakt; risk;

  Sammanfattning : The ideas and techniques of cryptography and decentralized storage have seen tremendous growth in many industries, as they have been adopted to improve activities in the organization. That called Blockchain technology, it provides an effective transparency solution. LÄS MER

 3. 3. Förekomst av specifika bakterier i färskfoder till hund : en undersökning av färskfoder innehållande kött och slaktbiprodukter från idisslare tillgängligt på den svenska marknaden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Josefin Hellgren; [2018]
  Nyckelord :färskfoder; hund; idisslare; Salmonella; Enterobacteriaceae; Campylobacter; Clostridium perfringens;

  Sammanfattning : Raw food diets, a type of animal feed that have not been preserved prior to freezing or cooling, have increased in popularity. The advocates mean that it is more natural to feed dogs diets containing raw ingredients only, compared with heat treated dog food. LÄS MER

 4. 4. URLAKNING AV BETONG MED ELEKTRISK MIGRATION OCH FRYSNING UNDER TVÅNG

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsmaterial

  Författare :Kristoffer Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Titel: Urlakning av betong med elektrisk migration och frysning under tvång Författare: Kristoffer Karlsson Handledare: Katja Fridh, Avdelningen för Byggnadsmaterial, Lunds Tekniska Högskola, Lund Extern handledare: Per Mårtensson, Svensk Kärnbränslehantering AB, Stockholm Examinator: Lars Wadsö, Avdelningen för Byggnadsmaterial, Lunds Tekniska Högskola Problembeskrivning: Den dagen då Slutförvaret För kortlivat Radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark försluts så kommer även pumparna att stängas av. Detta leder till att anläggningen kommer att stå under vatten och kommer efter lång tid att bli vattenfylld då grundvattennivån stiger. LÄS MER

 5. 5. Analys av uppvärmningssystem : En kartläggning och analys av uppvärmningssystem för flygplan med fjärrvärme som energikälla.

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Per Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Fjärrvärme; Flygplan; Klimataggregat;

  Sammanfattning : Passagerarflygplan som står parkerade är i behov av varmhållning och ventilation för att förhindra frysning av kritiska komponenter, ventilera ut ackumulerad fukt samt att tillgodose komfort inför avgång. Smart Climate Scandinavian AB har utvecklat och distribuerat ett klimataggregat där fjärrvärme nyttjas som värmeenergikälla istället för el som tidigare använts. LÄS MER