Sökning: "fryspunktssänkning"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet fryspunktssänkning.

  1. 1. Vinterskador på vedartade buskar och träd

    M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

    Författare :Love Hecktor; [2013]
    Nyckelord :köldskador; vinterskador; knoppvila; köldhärdighet; solbränna; frostsprickor; frosttorka; uppfrysning; underkylning; fryspunktssänkning; extracellulär frysning; intracellulär frysning; acklimatisering; deep supercooling;

    Sammanfattning : Det finns idag en efterfrågan på ett bredare sortiment av lignoser, samtidigt behöver växterna vara tåliga för att klara av det svenska tempererade klimatets vintrar. Vinterskador kan bli både omfattande och kostsamma. LÄS MER