Sökning: "ftx-system"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade ordet ftx-system.

 1. 1. Hållbar ombyggnation från kontor till bostäder : Ett ombyggnadsförslag för ett kommunhus från 1950-talet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Moa Marklund; [2021]
  Nyckelord :ombyggnation; hållbarhet; bostadsförslag;

  Sammanfattning : Bristen på bostäder är ett faktum i Sverige, så även i Skellefteå kommun. För att råda bot på detta är ett bra alternativ att anpassa befintliga byggnader för återbruk. Boverket har fått uppdraget av regeringen att undersöka hur möjligheterna ser ut för att bygga om lokaler till bostäder. LÄS MER

 2. 2. Study of optimization of two projects in "Million Program" areas : - a sustainable point of view in a suburb to a big city and a suburb to a small town

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Isac Mihlté; Jonatan Leander; [2021]
  Nyckelord :substaiability; Million program; renovation; economic; social; ecological; hållbarhet; miljonprogram; renovering; socialt; ekologiskt; ekonomiskt;

  Sammanfattning : The renovation and maintenance projects in the “Million program” areas are currently ongoing in many parts of the country. As the stocks in many descriptions have similar conditions with regard to urban structure, construction technology and socio-economic situation, there is great potential for comparison. LÄS MER

 3. 3. Projektering och energieffektivisering av värme- och ventilationssystem för ett flerbostadshus vid Vänern

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Michel Burrows; [2021]
  Nyckelord :Ventilation; energy; energy use; Building Services and Engineering; energy analysis; indoor climate; exhaust air; supply air; Ventilation; energieffektivisering; energianvändning; installationsteknik; energianalys; inomhusklimat; frånluft; tilluft;

  Sammanfattning : En fastighet med ett antal lägenheter lokaliserad i den lilla tätorten Otterbäcken i Gullspångs kommun har brunnit ner. Fastigheten kommer att byggas upp på nytt igen. Det kommer att ske i enlighet med Boverkets byggregel BBR och de krav som är aktuella för 2021. LÄS MER

 4. 4. Möjligheter Att Behålla F-System Vid Renovering Av Flerbostadshus I Miljonprogrammet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Saad Jasim; Pablo Quiroz Salvatierra; [2021]
  Nyckelord :Ventilationssystem; Miljonprogram; Primärenergital; Viktningsfaktorer; BBR 29;

  Sammanfattning : Sammanfattning Flerbostadshus från miljonprogram som byggdes under perioden 1965–1974 har idag ett stort renoveringsbehov som bland annat avser energieffektivisering av dessa byggnader. Byggsektorn svarar för ca. 33% av den totala energianvändningen i Sverige enligt Boverkets (2021) statistik. LÄS MER

 5. 5. Inneklimat i kontorslokaler : Fallstudie av belysning och ventilation i kontor i Västerås

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Ayhan Kamil; Tabarek Aljanabi; [2021]
  Nyckelord :Office environment; lighting; illuminance; ventilation; air flow; daylight; design; dimensioned air flow; mandatory ventilation control; energy recovery system; kontorslokal; belysning; luftflöde; ventilation; dagsljus; utformning; FTX-system; OVK; dimensionerat luftflöde; solskydd;

  Sammanfattning : The office environment is an important part of the workers’ performance and need therefore to be designed in a pleasant and functional way. The problem is not that today’s offices do not function but rather that these need to be improved to achieve better work results. Lighting and ventilation are big parts of the office environment. LÄS MER