Sökning: "fuel efficiency"

Visar resultat 1 - 5 av 443 uppsatser innehållade orden fuel efficiency.

 1. 1. Creating a Dynamic Model of a Gas Turbine in the MVEM Framework Using an Ellipse Compressor Model

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Fordonssystem

  Författare :Edvin Hansson; [2020]
  Nyckelord :Gas turbine; Modeling; control;

  Sammanfattning : The legislations on greenhouse gas emissions are getting tougher and tougher every year. This drives the demand for energy efficient gas turbines with as low emissions as possible. This poses the challenge to manufacturers of constructing gas turbines with lessened environmental impact, but with maintained performance. LÄS MER

 2. 2. Investigation of carbon capture technologies for Sävenäs waste-to-energy plant

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Jasmine Andersson; [2020]
  Nyckelord :CCS; flue gas treatment; waste incineration; energy balance; emission abatement;

  Sammanfattning : Carbon capture technologies have the potential to decarbonize the emissions to air from the heat and power sector and contribute to the necessary greenhouse gas emission mitigation in order to meet the Paris Agreement requirements. The energy requirement and ability to retrofit carbon capture units are crucial to convert existing power plants into more environmental benign processes to meet the Swedish national goal of greenhouse gas neutrality at 2045. LÄS MER

 3. 3. Optimering av fjärrvärmesystemet i Bjurholm

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Tobias Jansson; [2020]
  Nyckelord :Optimering; fjärrvärmesystem; förbränningsteknik; pannverkningsgrad;

  Sammanfattning : On behalf of Umeå Energi, an investigation of the Bjurholm district heating plant has been performed, with the purpose to reduce its oil consumption. The Bjurholm plant consists with a pellet boiler and an oil boiler. LÄS MER

 4. 4. The Potential for Alternative Fuels in Maritime shipping (A Literature Review) —Focus on LNG and Biofuels (Biodiesel & Ethanol)—

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Emad Sheikh Othman; [2019-07-02]
  Nyckelord :Alternative fuels; sea shipping industry; iquefied natural gas LNG; biofuels;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 5. 5. Tesla Valve for Hydrogen Decompression: Fluid Dynamic Analysis

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Elias Bäckman; Mathilda Willén; [2019]
  Nyckelord :Decompression; Hydrogen gas; Tesla valve; no-moving parts; CFD; valve-to-valve; 压降;氢气;特斯拉阀;无可动阀芯;计算流体动力学;级间距; Decompression; Hydrogen gas; Tesla valve; No-moving parts; CFD; valve-to-valve;

  Sammanfattning : Människans påverkan på växthuseffekten har under de senaste åren varit en mycket aktuell fråga. Det är många olika faktorer som bidrar till ett negativt avtryck på miljön, där ett stort bidrag kommer från sektorn bilindustri. Majoriteten av dagens bilar drivs på fossila bränslen som genererar skadande utsläpp på miljön. LÄS MER