Sökning: "fukt byggnad"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden fukt byggnad.

 1. 1. Är det möjligt att uppnå kraven för FEBY Guld oavsett en byggnads placering i Sverige? : Is it possible to meet the requirements for FEBY Gold regardless of location in Sweden?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Josefin Andersson; Ebba Lindmark; [2020]
  Nyckelord :FEBY; heat transfer coefficient; insulation; heat loss figure; certification.; FEBY; värmegenomgångskoefficient; isolering; värmeförlusttal; certifiering.;

  Sammanfattning : I dag sätts flera åtgärder in för att bromsa klimatförändringarna, både inom Sverige och på internationell nivå. ‘Forum för energieffektivt byggande’, FEBY, är en organisation som arbetar med att driva utvecklingen av lågenergibyggnader framåt. LÄS MER

 2. 2. Jämförelse mellan väggar av korslimmat trä och armerad betong med finita elementmetoden

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Oliver Nexén; Jonas Jonsson; [2020]
  Nyckelord :CLT; Reinforced concrete; FEM-design; Deflection; Utilization; KL-trä; Armerad betong; FEM-design; Nedböjning; Utnyttjandegrad;

  Sammanfattning : Klimatförändringarna påverkar världen negativt. År 2015 togs Parisavtalet fram för att bekämpa klimatkrisen, vilket resulterade i större krav på byggnadssektorn. Byggnadssektorn står för en stor del av både den totala energianvändningen och energirelaterade utsläpp av växthusgaser. LÄS MER

 3. 3. Parallelltak med mekanisk ventilation : En jämförelse mellan mekanisk och naturlig ventilation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik; Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Mathilda Nöjd; Emma Petersson; [2020]
  Nyckelord :Naturlig ventilation; Mekanisk ventilation; Parallelltak; Mögelpåväxt;

  Sammanfattning : To build and conserve the moisture proof roof constructions is a central problem in the building industry. Outdoor ventilated roof constructions is considered to be a riskful construction that can be burdened with moist damages. It is problematic to build parallel roof with low energy consumption that are resistant to moist. LÄS MER

 4. 4. Badrumsrenovering i bostäder : Jämförelse mellan radiatorsystem och golvvärmesystem ur energi-, fukt- och komfortaspekt i Västerås

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Lukas Davidsson; Isak Alsterlund; [2019]
  Nyckelord :Building; sanitary room; renovation; heating system; radiator system; underfloor heating; energy; moisture; thermal comfort; Byggnad; badrum; renovering; värmesystem; radiatorsystem; golvvärmesystem; energi; fukt; termisk komfort;

  Sammanfattning : This degree project cover renovation of sanitary rooms with focus on an exchange from a radiator system to an underfloor heating system out of the three aspects energy, moisture and thermal comfort. The used method is literature study, interview, case study and calculations. LÄS MER

 5. 5. Hur valet av stommaterial påverkar en enplans hallbyggnad med lagerverksamhet : - En parameterstudie avseende en stål- och en träkonstruktion

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik

  Författare :Andreas Sandin Landberg; [2019]
  Nyckelord :KL-wood; wooden frame; hallbuilding; climate impact; lifecyclecost; KL-trä; trästomme; hallbyggnad; klimatpåverkan; livscykelkostnad;

  Sammanfattning : De senaste siffrorna från Boverkets klimatindikatorer visade att byggbranschen, år 2016, stod för ett utsläpp av 21 Mton CO2e (koldioxidekvivalenter). Det motsvarade 18 % av de totala nationella utsläppen. LÄS MER