Sökning: "fukt"

Visar resultat 1 - 5 av 363 uppsatser innehållade ordet fukt.

 1. 1. Fukt- och mögelskador i bostadsrätt : En utvärdering av ansvarsfördelningen mellan bostadsrättshavare och bostadsrättförening enligt bostadsrättslagen och miljöbalken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Yohanna Burman; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Fuktbetingade rörelser och sprickbildning i fibercementskivor

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik

  Författare :Olof Wadsö; Eric Svenmyr; [2021]
  Nyckelord :fasadskiva; fibercementskiva; sprickbildning; fuktrörelser; fukthalt; välvning; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Recently, various types of damages have been found on fibre cement boards mounted in facades which have been difficult to trace to a specific cause. The main damage that has occurred is cracking but other defects have also been found, such as bulging boards. LÄS MER

 3. 3. Grandödens och andra faktorers effekt på aspens lavflora i Fiby urskog

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Tore Dahlberg; [2021]
  Nyckelord :Fiby; granbarkborre; lavar; asp; ljus;

  Sammanfattning : Fiby urskog är sedan lång tid tillbaka känt för en stor biologisk mångfald med många hotade arter. Bland annat finns en intressant lavflora knuten till områdets gamla aspar. Under sommaren 2019 dog stora delar av områdets granar av granbarkborreangrepp. LÄS MER

 4. 4. Klimatpåverkansanalys i byggskedet : Tre olika ytterväggskonstruktioner i tre olika städer

  M1-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Sofia Johansson; Tilda Holst; [2021]
  Nyckelord :Livscykelanalys LCA ; Klimatpåverkan; Utfackningsvägg; IsoTimber; Hampakalk;

  Sammanfattning : Byggandet̊ i Sverige ligger på en hög nivå som inte varit aktuell sedan Miljonprogrammet byggdes på 70-talet. Att kombinera hög byggtakt med Sveriges klimatmål, som innefattar noll nettoutsläpp av växthusgaser 2045, är en utmaning som ställer högre krav på hållbara lösningar. LÄS MER

 5. 5. Fuktbetingade rörelser i tak : Veckbildning i tätskikt på tak av trä

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Alexander Persson; Hugo Vikdahl; [2021]
  Nyckelord :moisture; wood; roof; roof decking; roofing membrane; bitumen; folds; creases; drying; dampening; moisture movements; moisture ratio; tongued and grooved board; roof plywood; plywood; fukt; trä; tak; underlagstak; tätskikt; tätskiktsmatta; bitumen; veck; veckbildning; uttorkning; uppfuktning; fuktrörelser; fuktkvot; råspont; råspontlucka; takplywood; plywood;

  Sammanfattning : Veckbildning i bitumenbaserade tätskiktmattor är ett problem som är känt i branschen. Problemet uppstår oftast på underlagstak av trä som är byggda under årets fuktigaste period, oktober-november, och vecken börjar då att bildas i slutet av våren i takt med den ökande solinstrålningen. LÄS MER