Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Fuktskador i bostadskök : En undersökning om fuktskador i kök och hur dessa kan förebyggas vid nyproduktion

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

    Författare :Rickard Edenvind; Amanda Eriksson; [2011]
    Nyckelord :bostadskök; fuktskador; fuktskadeförebyggande åtgärder; skadestatistik;

    Sammanfattning : Moisture damage in kitchens is an area that many people believe to be irrelevant andnot a subject to concern, however the problems encountered might be larger thananticipated.The purpose of this essay is to get a view of how problematic moisture damagecurrently is as well as what can be done to prevent damage during the constructionand building of new housing. LÄS MER