Sökning: "fuktskador"

Visar resultat 1 - 5 av 83 uppsatser innehållade ordet fuktskador.

 1. 1. Studie av ett bottenbjälklag av KL-trä som exponeras mot en icke helt fuktuttorkad betongplatta

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Adel Kassir; Kopka Radoslaw; [2019]
  Nyckelord :CLT; Moisture; concrete; WUFI; KL-trä; fukt; betong; WUFI;

  Sammanfattning : Fuktskador i material är ett stort problem i dagens byggbransch, detta leder till en förbrukning av enorma resurser vid reparationer som görs för att undvika hälsorisker vid mögeltillväxt när en fuktskada inträffar. I denna rapport undersöks den kritiska relativa fuktigheten för ett korslimmat träbjälklag som uppfuktas av betongens uttorkning i grunden, där uttorkningstider för betongen beräknas i programmet TorkaS och fukttransport beräknas med hjälp av icke-stationära fuktberäkningar som utförs i datorprogrammet WUFI. LÄS MER

 2. 2. Fuktproblematik i souterränghus : En byggnadsfysikalisk studie av grund- och väggkonstruktion i ett hus från 70-talet

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande; Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

  Författare :Hanna Sandén; Lotta Edlund; [2019]
  Nyckelord :Moisture; split level buildings; mould; WUFI; risk construction; Fukt; souterränghus; källare; mögel; WUFI; riskkonstruktion;

  Sammanfattning : Hus byggda under 70-talet är de med störst andel problem, då byggtekniken från denna tiden inte var tillräckligt beprövad. En vanlig husmodell från 70-talet är souterränghus - en konstruktion som medför komplexa fukt- och temperaturförhållanden då väggar och golv helt eller delvis är belägna under marknivå. LÄS MER

 3. 3. Täta hus : en litterturstudie om lufttäthet samt en tolkning av samband mellan lufttäthet och brandtryck

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Emelie Lindvall; [2019]
  Nyckelord :Airtightness; fire pressure; FDS; leakage; evacuation; Lufttäthet; brandtryck; FDS; läckage; utrymning;

  Sammanfattning : Under 60- och 70-talet var tillväxten i Sverige god. Befolkningsmängden ökade och många valde att flytta från landsbygd till större städer för arbete. Omfattande bostadsbrist ledde till att Miljonprogrammetinfördes – en miljon bostäder skulle byggas på väldigt kort tid. LÄS MER

 4. 4. En jämförelse mellan användning av prefabricerat element för tilläggsisolering eller ombyggnation av ytterväggar ur ett miljö- och ekonomiskt perspektiv

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Marcus Rindberg; Soroush Zohoorian Izadpanah; [2019]
  Nyckelord :nsulation; LCA; LCC; Exterior walls; additional insulation; industrial buildings; Isolering; LCC; LCA; ytterväggar; tilläggsisolering; industrilokal;

  Sammanfattning : Purpose: The goal of this study is to conduct an LCA and LCC analysis of an additional insulation panel and a sandwich panel, to see which panel has the most benefits regrading environmental effects and economical effects. The purpose of this study is to conduct a research regarding the economical and environmental effect a refurbishment on the exterior walls of an industrial building, is it more beneficial to add insulation to the existing walls or remodel the exterior walls. LÄS MER

 5. 5. Arbetsgång efter brand i en kulturhistorisk byggnad : Med fokus på återställandet av konstruktionen

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Linda Lundgren Mårtensson; Stephanie Björkman Ioannou; [2019]
  Nyckelord :Reconstruction; Materials analysis; Causes of cracks; Mold growth; Fire accident; Historical buildings; Extinguishing agent; Masonry; Strength of material; Reutilization; Decontamination; Återuppbyggnad; Materialanalys; Sprickbildning; Mögelpåväxt; Brandolycka; Äldre Byggnad; Släckningsmedel; Murverk; Hållfasthet; Återanvända; Sanering;

  Sammanfattning : I aktuellt läge [2019] brister Sverige på att tillhandahålla förberedande planer för eventuella brandolyckor i byggnader med kulturhistoriskt värde. Brandolyckor på kulturminnesmärkta byggnader är inte frekventa och det saknas en standardiserad metod på hur återställandet kan hanteras efter en brandolycka på ett produktivt och hållbart sätt. LÄS MER