Sökning: "fuktskador"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade ordet fuktskador.

 1. 1. Täta hus : en litterturstudie om lufttäthet samt en tolkning av samband mellan lufttäthet och brandtryck

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Emelie Lindvall; [2019]
  Nyckelord :Airtightness; fire pressure; FDS; leakage; evacuation; Lufttäthet; brandtryck; FDS; läckage; utrymning;

  Sammanfattning : Under 60- och 70-talet var tillväxten i Sverige god. Befolkningsmängden ökade och många valde att flytta från landsbygd till större städer för arbete. Omfattande bostadsbrist ledde till att Miljonprogrammetinfördes – en miljon bostäder skulle byggas på väldigt kort tid. LÄS MER

 2. 2. Effektivisering av en produktionsprocess : En fallstudie på Corroventa AB

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Moutoz Abdalrahman; Alistair Brice; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A major concern for companies today is the necessity to manufacture a wide range of products with short lead times and at a low cost. This puts greater demands on companies to have a good product mix and volume flexibility while maintaining a high level of efficiency. LÄS MER

 3. 3. Byggföretagens hantering av fuktsäkerhetsprojektering – med fokus på projektörer

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Mohammed Ali Aghaie Azghandi; Omar Ahmad; [2019]
  Nyckelord :Moisture damage; The design phase; Moisture safety design; Planners’; ByggaF metod; Fuktskador; Projekteringsskedet; fuktsäkerhetsprojektering; projektörer; ByggaF metoden;

  Sammanfattning : Fuktskador uppstår vanligtvis på grund av felaktig planering, projektering och utförande under hela byggprocessen. Dessa felaktigheter resulterar i stora åtgärdskostnader som kan minimeras eller till och med elimineras om fuktsäkerhetsarbetet är väl genomförd. LÄS MER

 4. 4. Förskolan 'Dragspelet'

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Moa Maurex; [2018]
  Nyckelord :Förskola; Kvarteret Framnäs; Hagalund; Solna;

  Sammanfattning : I Vasalund i Solna ska en ny förskola byggas. Platsen, en höjd strax norr om Solna centrum, ligger i ett bostadsområde med främst villor. Här har tidigare funnits en förskola, men efter att den revs på grund av fuktskador behövs nu en ny. Utmaningen ligger i att skapa generösa och pedagogiska utrymmen på en mycket begränsad yta. LÄS MER

 5. 5. KÖLDBRYGGORS EFFEKT PÅBYGGNADENS KLIMATSKAL OCH ENERGIANVÄNDNING : Jämförelse mellan det generella påslaget och numeriska analyser, fallstudie Kv. Kaksmulan i Stockholm

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Shabo Shabo; Sandra Majeed; [2018]
  Nyckelord :Köldbryggor; generellt påslag; schablonvärden; värmegenomgångskoefficient; klimatskal;

  Sammanfattning : Utsläpp från produktion av el och värme utgör 26% av de globala utsläppen. Energianvändningen i byggnader beror på olika faktorer, en av faktorerna är köldbryggor. En köldbrygga är en sämre isolerad del i en konstruktion. På grund av köldbryggor ökar energianvändningen för en byggnad vilket leder till högre utsläpp. LÄS MER