Sökning: "full cost accounting"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden full cost accounting.

 1. 1. DEVELOPMENT OF RISK INFORMED METHODS FOR ESTIMATING RADIATION RELEASE FROM CABLE FIRES AT HIGH ENERGY PHYSICS FACILITIES

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Daniel Funk; [2020]
  Nyckelord :Fire Safety Engineering; CERN; Fire-induced Radiological release; particle accelerator; Fire Protection; Fire Risk Analysis; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : CERN operates the Large Hadron Collider (LHC), the world’s largest and most powerful particle accelerator. The LHC was built to advance the state of knowledge in particle physics by increasing the energy of colliding particles to the TeV range. LÄS MER

 2. 2. Life cycle assessment of a CAV, a VAV, and an ACB system in a modern Swedish office building

  Master-uppsats, Lunds universitet/Energi och ByggnadsDesign; Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Nadeen Hassan; [2019]
  Nyckelord :Life cycle assessment; Environmental impacts; HVAC systems; Environmental indicator; Energy; Environmental performance; Impact assessment; Life cycle impact; Buildings; SimaPRO; Ecoinvent; Manufacturing phase; Operation phase; Active chilled beams; Variable-air-volume system; Constant-air volume system.; Technology and Engineering; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Energy use in buildings contributes significantly to the global energy demand and environmental impacts. Among all building services, heating, ventilation, and air conditioning (HVAC) systems consume the most energy. HVAC systems are as well one of the largest consumers of natural resources and materials in the building sector. LÄS MER

 3. 3. Anpassning av balanserat styrkort : En fallstudie av serviceavdelningen på Region Kronoberg

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Andres Gonzalez Castro; Safet Kopic; Fredrik Johansson; [2018]
  Nyckelord :Balanced scorecard; financial control management accounting; New public management; public sector; adaptation; Balanserade styrkort; Ekonomistyrning; New public management; Offentlig sektor; Anpassning;

  Sammanfattning : Titel: Anpassning av balanserat styrkort - en fallstudie av serviceavdelningen på Region Kronoberg Nivå: C-uppsats i ämnet Företagsekonomi Författare: Andres Gonzalez Castro, Fredrik Johansson & Safet Kopic Handledare: Yuliya Ponomareva Datum: 2018-04-29 Nyckelord: Balanserat styrkort, Ekonomistyrning, New public management, Offentlig sektor, Anpassning Bakgrund: Begreppet “new public management” uppkom under 1980-talet som en konsekvens av att den offentliga sektorn tyngdes av höga kostnader och bristande kostnadskontroll. New public management syftar till att effektivisera den offentliga sektorn genom att hämta inspiration från den privata sektorn. LÄS MER

 4. 4. KPP - Ett gemensamt språk inom sjukvården

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Christoffer Torbiörnsson; Mathias Löfgren; [2016]
  Nyckelord :KPP; healthcare; management accounting; calculation; business; KPP; Sjukvård; Ekonomistyrning; Kalkylering; Verksamhetsuppföljning;

  Sammanfattning : Bakgrund: KPP står för Kostnad Per Patient, vilket är en kalkylmodell som gör det möjligt att redovisa kostnader för varje enskild patients vårdkontakt. Syftet med KPP är att bidra med information vilket möjliggör jämförelse och analys av den utförda hälso- och sjukvården. LÄS MER

 5. 5. Relationen mellan kalkyleringsmetoder, Lean och produktionsflöden av kundanpassad karaktär : Hur kostnadsprecisionen i förkalkyleringen i denna typ av produktion kan ökas samt vilken kalkyleringsmetod som passar bäst

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Emilie Abrahamsson; [2015]
  Nyckelord :Lean; Lean costing; costing; production flow; customized; customization; value stream costing; vsc; preliminary costing; operation times; traditional costing methods; time study; continuous improvements; manufacturing; ABC; ABC costing; made to order; industrial economy; Lean; kalkylering; kalkyleringsmetoder; tidstudie; tidsstudie; kundanpassat; kundanpassade; produktionsförbättringar; förkalkylering; produktionsflöde; produktion; traditionella kalkyleringsmetoder; ABC; ABC-kalkylering; Value stream costing; VSC; made to order; arbetsmätning; Lean kalkylering; industriell ekonomi;

  Sammanfattning : Då tillverkningsindustrin går mot en högre grad av kundanpassning och implementering av Lean, samtidigt som föråldrade traditionella kalkyleringsmetoder fortfarande används i moderna industriföretag, är det intressant att utreda relationerna mellan produktionsflöden av kundanpassad karaktär, Lean samt olika kalkyleringsmetoder. Syftet är att öka kostnadsprecisionen i förkalkylen för ett produktionsflöde av kundanpassad och Lean karaktär och beskriva en generaliserbar arbetsprocess för detta. LÄS MER