Sökning: "fullmakt och behörighet"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden fullmakt och behörighet.

 1. 1. En kritisk studie av Högsta domstolens tillämpning av ställningsfullmakten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Henrik Mertens; [2018]
  Nyckelord :Civilrätt; avtalsrätt; private law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ställningsfullmakt är en viktig fullmakt som kommer till uttryck i 10 § andra stycket avtalslagen. Enligt regeln kan en person vara behörig att företa rättshandlingar för huvudmannens räkning på grund av att fullmäktige intagit en viss ställning genom avtal med huvudmannen. LÄS MER

 2. 2. Ett försäkringsbolags bundenhet av felaktigt besked i samband med skadereglering

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Klara Carinder; [2017]
  Nyckelord :skadereglering; försäkringsavtal;

  Sammanfattning : När en försäkringstagare tecknar en försäkring hos ett försäkringsbolag ingås ett försäkringsavtal mellan parterna. Innebörden av detta avtal preciseras av försäkringsvillkoren. LÄS MER

 3. 3. Ju fler kockar, desto sämre soppa? – Om fullmakt i entreprenadavtal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hanna Möller; [2016]
  Nyckelord :fullmakt; förmögenhetsrätt; entreprenadrätt; fullmaktsrätt; AB04; ombud; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine the rules on power of attorney within construction contract law. To fulfill the purpose, the standard-form contract AB 04 and its articles regarding power of attorney will be examined in relation to the general regulations of power of attorney under Swedish law. LÄS MER

 4. 4. Boutredningsmannainstitutet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emma Damgaard; [2015]
  Nyckelord :Familjerätt; Dödsboförvaltning; Boutredning; Boutredningsman; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Summary The regulation for the administration of estates can be found in the Inheritance Code chapter 18 to 24. It was transferred mostly unchanged from the Act on estate administration and estate distribution from 1933. The general rule is that the heirs jointly administer and distribute the estate. LÄS MER

 5. 5. Sedvänja som förutsättning för ställningsfullmakt - ett ändamålsenligt rekvisit?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emilie Bogren; [2013]
  Nyckelord :Avtalsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I 10 § 2 st. AvtL regleras en vanlig och i praktiken viktig fullmaktsform, nämligen ställningsfullmakten. Paragrafen ska läsas tillsammans med 10 § 1 st., 11 § 1 st. LÄS MER