Sökning: "functional attitude theory"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden functional attitude theory.

 1. 1. The young French and the EU : A case study on attitudes toward the European Union in light of a potential Frexit

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Charlotte Renström; [2019]
  Nyckelord :European Union; France; Frexit; attitudes; functional attitude theory; utilitarian attitudes;

  Sammanfattning : In the wake of Brexit in 2016, the conception of Frexit was born and received an impetus in the French presidential election campaigns in 2017. The scepticism toward the European Union once again found expression as Eurosceptic political parties gained ground and supporters amongst French citizens. LÄS MER

 2. 2. Dold marknadsföring på sociala medier : En kvalitativ studie om konsumenters attityder mot influencers dolda marknadsföring på sociala medier och de ageranden dessa attityder leder till

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Adrian Kovacic; Andreas Lenell; [2018]
  Nyckelord :Undercover Marketing; Social Media; Consumers; Attitudes; Actions; Influencers; Dold marknadsföring; Sociala medier; Konsumenter; Attityder; Ageranden; Influencers;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to gain an understanding of the link between attitudes and actions to influencers’ undercover marketing in social media from a consumer perspective, as this is lacking in today's research. Theoretical reference frame: The study uses theories, concepts and previous research that are within the field of the study. LÄS MER

 3. 3. Ärendehantering för webbaserade affärssystem

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Fredrik Holm; [2018]
  Nyckelord :Användbarhet; UTAUT; Ärendehanteringssystem; Design Science Research; Affärssystem;

  Sammanfattning : An issue tracking system is a vital part of a company’s structure and organization. This system is primarily client-based and is only available through a client on a computer or the like. Because of this type of structure, the system is often limited to an internal level. LÄS MER

 4. 4. Kravhantering i praktiken : Grundad teori vid insamling och analys av krav samt användarens uppfattning av den informella modellen.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Alexander Carlsson; Oscar Waern; [2017]
  Nyckelord :Kravhanteirng; Grundad teori; Informell modell;

  Sammanfattning : En av de stora faktorerna till att utvecklingsprojekt misslyckas är en dåligt utförd kravhantering. För att öka intresset och kunskapen kring kravhantering har denna studie testat en kravmetod framtagen av Halaweh (2012) i praktiken hos ett fallföretag. LÄS MER

 5. 5. The Effects of Brand-Context Congruence

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Weronika Bojanowicz; Johanna Hagberg; [2017]
  Nyckelord :customer-based brand equity; brand equity; digital marketing; brand-context congruence; brand image; targeted advertising; perceived quality; brand associations; brand esteem; brand acceptability; overall attitude; symbolic brand; functional brand; Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine if brand-context congruence has an effect on customer-based brand equity and whether brand image impacts this relationship. The relationship between an ad and the surrounding context, so called context congruence, has gained a lot of attention. LÄS MER