Sökning: "functional support"

Visar resultat 1 - 5 av 561 uppsatser innehållade orden functional support.

 1. 1. Samband mellan den mörka triaden och socialt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sofia Hadenius; Klara Bjerkås; [2022]
  Nyckelord :Mörka triaden; socialt stöd; vänskapsrelationer; DTDD; SPS;

  Sammanfattning : Den mörka triaden (machiavellianism, psykopati och narcissism) är en modell för att beskriva, förklara och förutse socialt ogynnsamt beteende. Dessa personlighetsdrag har, enligt tidigare forskning, en påverkan på hur individer skapar och upprätthåller sociala relationer. LÄS MER

 2. 2. Efficiency and planning in the Swedish healthcare system – and design of a digital scheduling tool

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Mia Cicovic; Sanna Nordberg; [2021]
  Nyckelord :Healthcare; production; scheduling; planning; UX; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The Swedish regions struggle with resource utilization issues that threaten the ability to provide timely and efficient healthcare to the citizens. This study aims to investigate and map the current production, planning, and scheduling processes within the Swedish healthcare, as well as develop a digital solution. LÄS MER

 3. 3. Vad Innebär Det Att Skriva I Skolan? : Diktera – en digital möjlighet i en lärmiljö för alla

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Anna-Karin Toresson; [2021]
  Nyckelord :dictation; school; speech recognition; text recognition; diktering; röstigenkänning; tal-till- text;

  Sammanfattning : This is a study of quantitative and qualitative methods that aims to gain increased knowledge about primary school students and what it means to write. The study examines if dictation provides a digital opportunity in a learning environment for everyone. The study is a case study. LÄS MER

 4. 4. How to design remote usability testing tools to enhance and support moderators skills

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Matilda Näsén; [2021]
  Nyckelord :Remote usability testing; synchronous testing; moderators skills; usability testing; software tools;

  Sammanfattning : This thesis aimed to investigate how moderated remote usability testing (RUT) tools can support the moderator's role and skills to create design principles for RUT tools. The study gathered knowledge of how to perform a RUT and the skills of a good moderator. LÄS MER

 5. 5. Business Intelligence: Competencies and Cross-Functional Integration : A Case Study at ASSA ABLOY

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jon Ariel Borgsø; Maxim Svensson; [2021]
  Nyckelord :Business Intelligence; Business Domain; Competencies; Integration; Data Analytics; Roles; Functions; Assessment Framework;

  Sammanfattning : Business Intelligence (BI) and data analytics has grown to become one of the most prioritized technological investments for organizations today. For BI systems to be valuable for organizations’ decision making and support of end-users, research argues that competencies of multiple areas need to be represented in the work with BI. LÄS MER