Sökning: "functions"

Visar resultat 1 - 5 av 7390 uppsatser innehållade ordet functions.

 1. 1. ”Nu står jag här, mitt i bilden” En intermedial analys av Bea Uusmas Expeditionen: Min kärlekshistoria

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Andie Ekström; [2023-01-24]
  Nyckelord :bilderböcker; litteratur och fotografi; polarexpeditioner; Bea Uusma;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to examine Bea Uusma’s book The Expedition: A Love Story through an intermedial lens. The book tells the story of the failed Andrée North Pole expedition of 1897. It also focuses on the author’s own obsession with the expedition and her quest to explain the deaths of the crew members. LÄS MER

 2. 2. Effects of phosphorylation on the ADP-ribosylation activity of PARP16

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Kemiska institutionen

  Författare :Virginia Martín Cristóbal; [2023]
  Nyckelord :ADP-ribosylation; Kinases; PARP16; Phosphorylation; UPR biochemistry; Biochemistry; Chemistry;

  Sammanfattning : PARP16/ARTD15 is an intracellular mono-ADP-ribosyltransferase that catalyzes auto- and heteromodification by transfer of a single ADP-ribose moiety. It belongs to the ADP-ribosyltransferase (ART) superfamily. LÄS MER

 3. 3. Staff’s perception of students’ informational privacy in higher education: The case of Canvas

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Jan-Philip Tummes; [2023]
  Nyckelord :Sustainable development; informational privacy; dataveillance; surveillance cultures; learning management system; Canvas;

  Sammanfattning : This study aims at discussing how students’ informational privacy in the learning management system (LMS) Canvas is perceived by staff at higher education institutions (HEIs), as well as identifying challenges arising from dataveillance and from perceptions of informational privacy themselves. The study of perceptions is based on a range of interviews at five HEIs in Sweden. LÄS MER

 4. 4. Begravningsplatsen som plats för kontemplation och rekreation : gestaltningsförslag för Kvidinge kyrkogård

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Tim-Theodor Jakobsson; [2023]
  Nyckelord :begravningsplats; kyrkogård; gestaltningsförslag; Kvidinge kyrkogård; gravskick; askgrav; minneslund; askgravlund; ceremoniplats;

  Sammanfattning : Examensarbetet Begravningsplatsen som plats för kontemplation och rekreation - Gestaltningsförslag för Kvidinge kyrkogård är ett gestaltningsförslag för delar av Kvidinge begravningsplats. Arbetet tar avstamp i en förfrågan från Kvidinge församling om att rita om delar av ett gravkvarter på begravningsplatsen. LÄS MER

 5. 5. It’s no laughing matter! The changing use of the semicolon and its application in various genres

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Magnus Boström; [2023]
  Nyckelord :punctuation; semicolon; linguistics; prescriptivism; grammar; syntax; prosody;

  Sammanfattning : The function of the semicolon has changed considerably since the 15th century, from primarily indicating the length of a pause, to providing syntactic information. According to prescriptive grammar, the semicolon is used to join independent clauses and to avoid complexity by separating items in a list. LÄS MER