Sökning: "fundament"

Visar resultat 1 - 5 av 266 uppsatser innehållade ordet fundament.

 1. 1. FUNDAMENT I ENGELSKA OCH SVENSKA - En jämförelse av en engelsk populärvetenskaplig text och dess svenska översättning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Gustav Landälv; [2023-03-20]
  Nyckelord :översättningsstrategier; fundament; engelska; svenska; Chesterman; populärvetenskap;

  Sammanfattning : I studien analyseras strukturen hos 150 engelska fundament och deras svenska översättningar ur ett nästan sammanhängande utdrag från den engelska populärvetenskapliga boken Berlin: The Downfall 1945 och dess svenska översättning Berlin: Slutstriden 1945. Jämförelsen utgår främst ifrån flertalet av Andrew Chestermans översättningsstrategier, och även från grammatiska skillnader mellan engelska och svenska. LÄS MER

 2. 2. Kommuners arbete för social hållbarhet : en granskning av Uppsalas, Stockholms och Gävles översiktsplaner

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Mert Emil Keceli; [2023]
  Nyckelord :social hållbarhet; hållbar utveckling; hållbarhet; översiktsplan; stadsplanering;

  Sammanfattning : Social hållbarhet är ett av de tre hållbarhetsperspektiven i begreppet hållbar utveckling. Samtidigt uppfattas innebörden i social hållbarhet ofta vara relativt vag. Generellt sett hänvisar begreppet till människors hälsa och välbefinnande, men hur detta omsätts i till exempel den fysiska stadsplaneringen kan variera stort. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser och erfarenheter av mötet med hälso- och sjukvården för personer med autismspektrumtillstånd : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Rosa dos Reis Miguel; Andreea Helga Macarie; [2022]
  Nyckelord :Autism spectrum disorder; Experiences; Healthcare; Patient perspective; Autismspektrumtillstånd; Erfarenheter; Patientupplevelse; Sjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund Autismspektrumtillstånd [AST] innefattar autism och andra autismliknande syndrom och är en utvecklingsstörning som påverkar kommunikationsförmågan, socio-emotionella förmågan, samt kännetecknas av repetitiva beteenden och specifika intressen. Prevalensen för AST ligger omkring en procent i världens befolkning med stigande trender, och associeras med flera olika komorbiditeter som kan förekomma. LÄS MER

 4. 4. Exploring Sustainable Journalism : through the case of Swedish non-profit “green” newspaper Syre

  Magister-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Linnéa Magnér; [2022]
  Nyckelord :Sustainable journalism; journalism; newspaper; interviews; discourse; sustainability;

  Sammanfattning : Society is in need of sustainable development, and journalism plays a fundamental role in informing the public and framing society’s issues. This study aims to explore the concept of sustainable journalism and whether the Swedish non-profit “green” newspaper Syre is an example of it. LÄS MER

 5. 5. Säsongskortshypen - en guldgruva för fotbollsklubbar : En undersökning om de motiverande faktorerna bakom köp av säsongskort hos de allsvenska Stockholmsklubbarna

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Hampus Viking; Fredrik Berggren Ennerfelt; [2022]
  Nyckelord :Season ticket holder; Season ticket; Motivation; Motivators; Football clubs; Football fans; Allsvenskan; Säsongskortsinnehavare; Säsongskort; Motivation; Motivatorer; Fotbollsklubbar; Fotbollssupportrar; Allsvenskan;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fotbollssupportrarna i Stockholm är kända för sin entusiasm, sitt engagemang och den emotionella anknytningen de har till sina klubbar.  Syfte: Studien syftar till att med utgångspunkt ur den kärlek och lojalitet som fotbollssupportrarna till AIK, Djurgården och Hammarby har, undersöka vilka faktorer som motiverar dem till att köpa säsongskort till lagens hemmamatcher i Allsvenskan. LÄS MER