Sökning: "fundamental analys"

Visar resultat 1 - 5 av 310 uppsatser innehållade orden fundamental analys.

 1. 1. Kan regelbaserad fundamental analys slå marknaden?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Bromée; Sanna Ruuskanen; Nils Wikström; x x; [2020]
  Nyckelord :The Efficient Market Hypotesis; Three Factor Model; Five Factor Model; F-Score; investment strategies; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka om Piotroskis F-score kan uppnå en riskjusterad överavkastning på den utvecklade europeiska marknaden samt om F-score är effektiv i att separera vinnande från förlorande aktier. Metod: Studien har genomförts med kvantitativ deduktiv metod och undersöker F-score som investeringsstrategi på den europeiska marknaden med hjälp av regressionstest baserade på riskmodeller. LÄS MER

 2. 2. Bolagsledningens skadeståndsansvar gentemot bolaget och aktieägare iSverige och Sydkorea : En komparativ analys

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Min-jeong Park; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The present study is a comparative study on Liability of Members of the Board of Directors and the Managing Director in Sweden and South Korea. Since there is no research which has dealt with a comparative study between the rules in Sweden and South Korea, there is ample room for research in this field of company law. LÄS MER

 3. 3. Vem ska bära förlusten i ett krisande företag? : En analys av en framtida lagstiftning om företagsrekonstruktion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Oskar Torstensson; [2020]
  Nyckelord :rekonstruktion;

  Sammanfattning : The Swedish Company Reorganization Act (SFS 1996:764) has since it came intoforce been subject for a lot of criticism. The law has, among other things, beencriticized for being rather primitive due to the fact that only unsecured creditorsare affected by the proposal for composition, which is the typical outcome of acompany reorganization proceeding. LÄS MER

 4. 4. Method for coupling modulatedscattered light from free flyinginsects to harmonics and theirrelative phases

  Master-uppsats, Lunds universitet/Förbränningsfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen; Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Martin Patricks; Ludvig Anderberg; [2020]
  Nyckelord :frequency estimation; phase estimation; matched phase reassignment; entomologic lidar; modulation spectroscopy; scattered light; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Using laser it is possible to measure the backscattered light from insects. The resulting signal can then be analysed in order to potentially determine the species of the insect. LÄS MER

 5. 5. Den nya dagstidningen - En analys av digitaliseringens effekter på svenska dagstidningars affärsmodell och värdeskapande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Fernsund; Kevin Wirdéus; [2019-02-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study was carried out in an attempt to investigate the changing business models of Swedish newspapers. Swedish newspapers have only in the past five years begun thoroughly altering their business model, primarily by monetizing their digital offerings in a meaningful way. LÄS MER