Sökning: "fundamental freedoms"

Visar resultat 1 - 5 av 151 uppsatser innehållade orden fundamental freedoms.

 1. 1. Religionsfrihet i arbetslivet - När arbetsgivarens intressen kolliderar med arbetstagarens intresse hänförligt till religion

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Rebecca Andersson; Elin Hedin; [2019]
  Nyckelord :Religion; religionsfrihet; intressemotsättningar; intresseavvägning; diskriminering på grund av religion; arbetsliv; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sammanfattning Religionsfrihet är en grundläggande mänsklig rättighet och har ett vidsträckt skydd i såväl nationell som internationell rätt. Rätten att utöva och ge uttryck för sin religion kan dock begränsas. I situationer då religion kolliderar med arbete kan intressemotsättningar mellan olika aktörer uppstå. LÄS MER

 2. 2. Industrial Actions and the European Union - A study on how the European legal order has affected the right to undertake industrial actions for Swedish trade unions

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Erik Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Industrial actions; fundamental freedoms; fundamental rights; proportionality; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis has the aim of investigating how EU-law has affected the legal position regarding Swedish trade union’s possibilities of undertaking industrial actions. It also aims at determining whether the influence of EU-law on the right to undertake industrial actions has had any effects on the Swedish model. LÄS MER

 3. 3. Art. 4 ATAD : How the Interest Limitation Rule of the ATAD aligns with the Freedoms of the TFEU and National Constitutions

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Caroline Meyer im Hagen; [2018]
  Nyckelord :Art. 4 ATAD; Interest Limitation Rule; TFEU Freedoms;

  Sammanfattning : This thesis addresses Art. 4 ATAD and looks at it from two different angles. Firstly, Art. 4 ATAD will be examined in the light of the TFEU freedoms. LÄS MER

 4. 4. A ‘social Europe’ for workers? Framing analysis of the posted work debate in the Council (2016-2017)

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Mathilde Brunet; [2018]
  Nyckelord :posted work; framing; social Europe; European Council; negotiations;

  Sammanfattning : In a context of rising inequalities in the European Union, accompanied by a certain mistrust in the capacity of the European institutions to improve and secure the social conditions of the citizens, the question of ‘social Europe’ is more than ever source of debate and interrogations. Focusing on the revision of the Posting of Workers Directive, proposed by the Commission in 2016, this thesis analyses the way the European Ministers framed this revision and ‘social Europe’ more broadly during the negotiations. LÄS MER

 5. 5. The General Data ProtectionRegulation vs. The Blockchain : A legal study on the compatibility between blockchain technology and the GDPR

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutet för rättsinformatik (IRI)

  Författare :Sebastian Ramsay; [2018]
  Nyckelord :Blockchain GDPR Cryptocurrency;

  Sammanfattning : This thesis examines open distributed blockchain technology from a legal perspective. The blockchain is a technology used to secure and ensure the integrity of data in an unsafe digital environment. LÄS MER