Sökning: "fundamentalism"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade ordet fundamentalism.

 1. 1. Religionslärarens roll i det proaktiva arbetet mot våldsbejakande extremism och radikalisering bland elever : En kvalitativ studie med fem lärares refletkioner

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola

  Författare :Shpresa Konjusha; [2021]
  Nyckelord :radicalization; terrorism; violent extremism; fundamentalism; teacher of religious education; secondary school; primary school;

  Sammanfattning : The main purpose of this essay is to investigate the role of teachers of religious education in the proactive work against violent extremism and radicalization. Furthermore, the ambition is to raise awareness of how these five teachers of religious education in the Swedish upper secondary schools and primary schools in the subject of religious studies work with and implement the school's democratic mission, and to find structures to teach about radicalization, fundamentalism, pro-violence extremism and terrorism. LÄS MER

 2. 2. “Holy” War on Human Rights : A hermeneutic study of the complex situation of human rights activists in Afghanistan

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Zandra Bergman; [2021]
  Nyckelord :Human rights; religion; violence; human rights activists; human rights defenders; women’s rights; hegemony; Taliban; fundamentalism; Afghanistan;

  Sammanfattning : Title: “Holy” War on Human Rights - A hermeneutic study of the complex situation of human rights activists in Afghanistan Author: Zandra Bergman Supervisor: Maud Eriksen Examiner: Johanna Romare Department of TheologyMaster program of Religion in Peace and ConflictMaster’s thesis, 15 credits  In September 2020, the latest attempt to bring peace to Afghanistan, the intra-Afghan peace talks formally began. The opening of the peace negotiations failed to produce the long-desired ceasefire. LÄS MER

 3. 3. "Om någon i ens ålder inte har TikTok så tycker man att den är lite konstig" : En kvalitativ utforskande studie kring TikToks inflytande på ungdomars totala medieanvändning

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Wilma Wernersson; Viktoria Hummelstedt; [2021]
  Nyckelord :media using; media ecology; social media; TikTok; youngsters; uses and gratification; Medieanvändning; medieekologi; sociala medier; TikTok; ungdomar; uses and gratifications;

  Sammanfattning : The main purpose of this essay is to investigate the role of teachers of religious education in the proactive work against violent extremism and radicalization. Furthermore, the ambition is to raise awareness of how these five teachers of religious education in the Swedish upper secondary schools and primary schools in the subject of religious studies work with and implement the school's democratic mission, and to find structures to teach about radicalization,fundamentalism, pro-violence extremism and terrorism. LÄS MER

 4. 4. Islam, musik och svensk skola

  Kandidat-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Niklas Hidmark; [2020]
  Nyckelord :islam; muslimer; musik; läroplan; haram;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att undersöka hur musiklärare resonerar kring islam och musik i den svenska grundskolan. Forskningsfrågorna är kopplade till hur olika synsätt på musik inom islam visar sig för grundskolans musiklärare, vilka konsekvenser det kan få samt förhållande till läroplanen. LÄS MER

 5. 5. Digitalisering som medel för effektivisering? : En kvalitativ studie om hur fem samhällskunskapslärare upplever sitt yrke i en neoliberal organisation.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Rasmus Fast; [2020]
  Nyckelord :Digitalization; Digital Tools; New Public Management; Civics studies; Teaching; Efficiency; Digitalisering; Digitala verktyg; New Public Management; Samhällskunskap; Lärande; effektivisering;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine in what ways civics teachers perceive digitalization as a means of efficiency in perspectives mainly revolving the teachers’ organization. By conducting interviews with five teachers educating within civic studies, the aim is to collect data about a perceived reality, rather than a factual state. LÄS MER