Sökning: "funktionell järnbrist"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden funktionell järnbrist.

 1. 1. Järnbristanemi och behandlingsmetoder : Jämförelse av effektivitet och säkerhet av intravenösa och orala järnbehandlingar av järnbristanemi vid graviditet och postpartum hos kvinnor.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Obaidah Al-Assadi; [2022]
  Nyckelord :Erytrocyt; anemi; funktionell järnbrist; järnbristanemi; oralt järn; intravenöst järn; järnkarboxymaltos;

  Sammanfattning : Syre transporteras i kroppen från lungorna till vävnader bundet till hemoglobin i erytrocyter. Specifikt i hemoglobin är det järnatomen som binder syret. För att det ska bildas erytrocyter är det nödvändigt med järn, folsyra och vitamin B12. Brist på dessa leder till anemi. LÄS MER

 2. 2. Jämförelse mellan markörer för funktionellt järnstatus på Siemens Advia 2120 och Sysmex XN-1000 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Agnes Gränse; [2014]
  Nyckelord :Funktionell järnbrist; hypokroma erytrocyter; hemoglobin; HYPO; Hypo-He;

  Sammanfattning : Syre transporteras från lungorna, via blodet bundet till erytrocyternas hemoglobin, till kroppens alla celler. En hemoglobinkoncentration i blodet under referensintervallet definieras som anemi och påverkar hela kroppen och försämrar den fysiska prestationsförmågan. LÄS MER