Sökning: "funktionell kvalité"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden funktionell kvalité.

 1. 1. Verktygslåda för Persuasive design inom eHälsa

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem; Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Jonas Hatschek; Frej Isaksson; [2017]
  Nyckelord :persuasive design; persuasive technology; behavior; mhealth; ehealth; design model; persuasive design; persuasive technology; mhälsa; ehälsa; designmodell;

  Sammanfattning : The fast technical development enables new application areas within health care, and theimportance of eHealth increases. Meanwhile, conscious behavioral change throughpersuasive technology has shown to be a functional and effective method. This studyaimed at producing a design model, customized for persuasive design within eHealth. LÄS MER

 2. 2. När hjärtat sviktar : Information och undervisning med hjälp av sjuksköterskan

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Håkan Gossas; Ulrika Nilsson; [2009]
  Nyckelord :Hjärtsvikt; information; livskvalitet; omvårdnad; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie var att ta reda på hur information och undervisning kan utformas och vara ett bra sätt att förbättra den hälsorelaterade livskvaliteten hos patienter med hjärtsvikt. Femton vetenskapliga artiklar valdes ut genom fulltextdatabasen United States National Library of Medicine (MEDLINE) och Högskolan Dalarnas sökmotor Electronic Library Information Navigator (ELIN). LÄS MER