Sökning: "funktionell positionering"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden funktionell positionering.

 1. 1. Nedåtgående vertikala produktlinjebreddningar : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Jonas Kibreab; Mattias Åkerblom; [2018]
  Nyckelord :marknadsföring; produktlinjebreddningar; varumärkeskoncept; vertikala; litteraturöversikt; marknadsandelar;

  Sammanfattning : Nedåtgående vertikala produktlinjebreddningar (NVP) är ett sätt för företag att nå ut till konsumenter som inte har betalningsviljan för dess nuvarande produkter. NVP görs genom att minska kvaliteten på en produkt inom en viss produktlinje och sedan sälja den till ett lägre pris. LÄS MER

 2. 2. Att kommunicera ansvarsfullt spelande : En kritisk diskursanalys av hur fyra spelbolag kommunicerar ansvarsfullt spelande

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Niklas Sandberg; [2015]
  Nyckelord :spelbolag; spelbransch; kritisk diskursanalys; systemisk-funktionell grammatik;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur spelbolag på den svenska spelmarknaden kommunicerar ansvarsfullt spelande och vad det innebär för deras positionering i samhället, samt om det finns skillnader mellan reglerade och oreglerade spelbolags kommunikation om ansvarsfullt spelande. Med reglerade spelbolag avses aktörer som har statlig licens att bedriva spelverksamhet i Sverige och kontrolleras av svenska myndigheter. LÄS MER

 3. 3. Design and prototyping of sneaker for Mr & Mrs Italy

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Liina Alsén; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this report the product development process of a sneaker for the company Mr & Mrs Italy is described. The purpose is to develop a sneaker that enhances the brand and adds value to the collection. The shoe is designed for the fall/winter 2015/2016 collection. LÄS MER

 4. 4. Vänner eller fiender? : En språkvetenskaplig studie av en idéburen organisations positionering genom pressmeddelanden

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Jenny Wiberg; [2013]
  Nyckelord :Textual analysis; Systemic functional grammar; Ideationel metafunction; Processes; Participants; Positioning; Press releases; Non-profit organization; Actantial model; Textanalys; Systemisk-funktionell grammatik; Ideationell metafunktion; Processer; Deltagare; Positionering; Pressmeddelanden; Ideell organisation; Aktantmodellen;

  Sammanfattning : I denna uppsats presenteras en textanalytisk studie av ett urval pressmeddelanden från organisationen Djurens Rätt. Studiens syfte är att undersöka hur Djurens Rätt positionerar sig bland de deltagare som beskrivs i deras pressmeddelanden. LÄS MER

 5. 5. Avlastningsarmstöd till Grip-it : Optimal positionering av övre extremitet vid gripstyrkemätningar

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Biomekanik och biomedicin; Högskolan i Halmstad/Biomekanik och biomedicin

  Författare :Herman Pettersson; Rickard Ambros; [2013]
  Nyckelord :Grip-it; gripstyrka; avlastningsarmstöd; standardiserad positionering; övre extremitet;

  Sammanfattning : In today’s technological society, there are increasingly less physical demands on the locomotor system. However, despite that notion strength and function in the hand’s complex biomechanical system are in fact both needed to cope with daily life. LÄS MER