Sökning: "funktionell service vad är det"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden funktionell service vad är det.

 1. 1. Att digitalisera eller inte digitalisera? : En kvalitativ fallstudie av digitaliseringsarbete hos ett fintech-bolag

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Adrian Karlén; Albert Dahm; [2019]
  Nyckelord :Digitalization; Digital strategies; Digital transformation; Fintech; Digitalisering; Digitala strategier; Digital transformation; Fintech;

  Sammanfattning : Digitaliseringens framfart är inget som går obemärkt förbi och det är något som påverkar alla människor mer eller mindre. Det finns olika anledningar till att digitalisera men forskning menar på att det görs i syftet att förändra något till det bättre för att nå upp till ett visst verksamhetsmål eller milstolpe. LÄS MER

 2. 2. Funktion eller inspiration? : en studie om butiksmiljöns betydelse vid utilitaristisk konsumtion

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Louise Nygren; [2015]
  Nyckelord :store environment; hedonic value; utilitarian value; retail; social cues; design cues; ambient cues; butiksmiljö; hedonistisk värdedimension; utilitaristisk värdedimension; detaljhandeln; sociala faktorer; designfaktorer; omgivande faktorer;

  Sammanfattning : Detaljhandeln är en marknad som är under ständig utveckling och möts av nya utmaningar. Den hårda konkurrensen driver de verksamma till att arbeta med butiken och dess miljö som en konkurrensfördel. LÄS MER

 3. 3. Minion- en ordningsam vän i tvättstugan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för teknik och miljö

  Författare :Katerina Karlsson; [2014]
  Nyckelord :interactive robot; orderly friend; amusing guard; laundryroom; prevents fights; effects of eyes on bahavior; interaktiv robot; ordningsam vän; underhållande vakt; tvättstuga; motverkar bråk; effekt av ögon på beteenden;

  Sammanfattning : Minion- en ordningsam vän i tvättstugan.Tvättstugan. En samhällstjänst som alla tar för givet eller en arena för dåligt beteende. Vad den än är så är den stället där beteenden som fusk med städning samt stulna tvättider och kläder sker vilket kan mynna ut i riktigt allvarliga bråk som polisanmäls. LÄS MER

 4. 4. Facebook – en plats för en ilsken mobb med ett meddelande att sprida : en textanalytisk undersökning av hur ett företag bemöter negativ kritik på Facebook

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Victoria Ringius; [2012]
  Nyckelord :Facebook; systemic-functional grammar; identity formation; complaints; word-of mouse; Facebook; systemisk-funktionell grammatik; identitetsskapande; klagomålshantering; word-of-mouse;

  Sammanfattning : Sociala medier innebär både stora hot och möjligheter för de företag som väljer att använda detta som en kommunikationskanal. Sociala medier skapar en plats och ett tillfälle för företag att komma närmare kunderna och genom att göra detta kan företagens intäkter ökas, kostnaderna kan minska och kundkontakten kan bli mer effektiv. LÄS MER

 5. 5. Servive med förhinder : Hur man som butikschef för Systembolaget kan förbättra kundservicen utifrån företagets försäljningsregler

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Rebecca Nordin; Helena Baltzer; [2009]
  Nyckelord :Service; påverkansmetoder; servicekvalitet;

  Sammanfattning : Denna rapport baseras på en undersökning som går ut på att ta reda på vad man sombutikschef på Systembolaget kan göra för att förbättra kundservicen inom ramarna för despecifika försäljningsregler som företaget måste följa på grund av det monopol påförsäljning av alkoholhaltiga drycker som föreligger.I rapporten tas teorier om servicekvalitet upp där vi bland annat har utgått ifrån tekniskoch funktionell kvalitet, olika teorier om kundservice och personlig service,påverkansmetoder samt teori om organisationens betydelse för servicekvalitet. LÄS MER