Sökning: "funktionell textanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade orden funktionell textanalys.

 1. 1. Skapar elever betydelse genom grammatik? : Elevtextanalyser av nominalfraser och konnektiver

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Anna-Klara Berggren; Frida Östlund; [2019]
  Nyckelord :elevtexter; grammatiska aspekter; funktionell grammatik; konnektiver; nominalfraser;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka förekomsten, användandet och funktionen av utbyggda nominalfraser och konnektiver i elevtexter skrivna under nationella proven för årskurs 3. Då nationella provet inte testar elevernas hela skrivförmåga, har vi valt att undersöka två grammatiska aspekter vilka inte omfattas av det interpunktion- och stavningskrav som eleverna bedöms i. LÄS MER

 2. 2. Språket i naturvetenskap för yngre elever : En textanalys av det språk som används i TIMSS 2011 för årskurs 4

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Mathilda Eklund; Kristina Ernehult Ivarsson; [2019]
  Nyckelord :Naturvetenskap; ämnesspråk; systemisk funktionell lingvistik; TIMSS;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att genom en manuell textanalys undersöka det språk som används i de olika naturvetenskapliga ämnena i TIMSS 2011 (Trends in International Mathematics and Science Study) för årskurs 4. Uppsatsen redogör för språkets roll inom naturvetenskap samt vilka språkliga drag som ses vara karaktäristiska för ämnet. LÄS MER

 3. 3. Terminologi och meningslängd i en konstvetenskaplig text - Läsbarhet som global översättningsstrategi

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Phoebe Jönsson; [2018]
  Nyckelord :Översättning; Textanalys; Akademisk konst; Akademisk text; funktionell global strategi; terminologi; inskott; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Denna magisteruppsats baseras på en översättning av 6000 ord av Donatella Barbieris bok Costume in Performance - Materiality, Culture, and the Body (2017). Uppsatsen består av tre delar. Den första delen är en källtextanalys där textens kontext och viktigaste drag presenteras enligt Hellspong & Ledins (1997) analysmodell. LÄS MER

 4. 4. Bland amöbor, kameleonter och zebror - En kvalitativ studie av konkretiseringar i lärandematriser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Linn Ericson; Teresia Persson; [2018]
  Nyckelord :gymnasieskolan; konkretisering; kunskapskrav; lärandematris; skriftlig produktion; svenska; systemisk-funktionell grammatik;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur svensklärare uppger att de konkretiserar målen och kunskapskraven som rör skriftlig produktion för elever i svenska 3. Undersökningen ger underlag för diskussion om lärandematrisers vara eller icke-vara i undervisningen. LÄS MER

 5. 5. Konstruktionen av psykisk ohälsa hos barn och unga : En diskursiv text- och legitimeringsanalys utifrån tre olika samhällsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Svenska/Nordiska språk

  Författare :Josefin Lundmark; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur psykisk ohälsa hos barn och unga konstrueras i tre olika sammanhang: i informationen från ungdomsmottagningen online, ett musikalmanus på ämnet psykisk ohälsa och ungdomars egna berättelser om att må dåligt. Undersökningen är diskursanalytisk och bygger på ett sociosemiotiskt synsätt. LÄS MER