Sökning: "funktionella modellen"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden funktionella modellen.

 1. 1. Analysera miljöpåverkan ur ett processperspektiv med DES och LCA

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Fredrik Svantesson; Jimmy Grönborg; [2019]
  Nyckelord :DES; LCA; Simulering; Volvo Powertrain; Gjuteri; Miljö;

  Sammanfattning : Volvo Powertrain i Skövde tillverkar motorer och motorkomponenter som levereras till Volvokoncernens globala fabriker. Gjuteriet är en av flera produktionsprocesser i Skövde och är i dagsläget norra Europas största gjuteri. Här produceras över 100 000 gjutgods varje år i form av cylinderblock, cylinderhuvud och svänghjul. LÄS MER

 2. 2. Digital Maturity & Operational Performance : A case study in the supply-chain of the Scandinavian FMCG industry

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Gustav Johansson; Sofie Wilhelmsson; [2018]
  Nyckelord :Digital Maturity; Digital Transformation; Operational Performance; SCOR; KPI; Digital Mognad; Digital Transformation; SCOR; KPI;

  Sammanfattning : Manufacturing companies are currently experiencing a digital transformation pressure as focus on concepts such as Industry 4.0 are growing. Industry 4.0 a concept inheriting, among other technologies, IoT, Cloud manufacturing and advanced analytics. LÄS MER

 3. 3. REPRESENTATIONER AV NORM-BRYTANDE FUNKTIONSVARIATIONER

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Rebecka Sjöstrand; [2018]
  Nyckelord :Normbrytande funktioner; able; normer; diskurs; kritisk diskursanalys; medicinska modellen och sociala modellen; hjälp mottagare;

  Sammanfattning : Hur vi pratar och skriver konstituerar våra kunskaper och verklighetsuppfattningar och därmed kan en inte betrakta mänsklig kommunikation som en neutral handling. Språket utgör ett redskap som vidmakthåller ability privilege, sociala relationer och maktstrukturer. LÄS MER

 4. 4. Kravhantering i praktiken : Grundad teori vid insamling och analys av krav samt användarens uppfattning av den informella modellen.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Alexander Carlsson; Oscar Waern; [2017]
  Nyckelord :Kravhanteirng; Grundad teori; Informell modell;

  Sammanfattning : En av de stora faktorerna till att utvecklingsprojekt misslyckas är en dåligt utförd kravhantering. För att öka intresset och kunskapen kring kravhantering har denna studie testat en kravmetod framtagen av Halaweh (2012) i praktiken hos ett fallföretag. LÄS MER

 5. 5. Modeling Natural Human Hand Motion for Grasp Animation

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Johannes Jeppsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This report was carried out at Gleechi, a Swedish start-up company working with implementing hand use in Virtual Reality. The thesis presents hand models used to generate natural looking grasping motions. One model were made for each of the thirty-three different grasp types in Feix’s The GRASP Taxonomy. LÄS MER