Sökning: "funktionsbaserat"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet funktionsbaserat.

 1. 1. Vulst på ram nr. 1-7 : En formsökande studie i tapetserarhantverket

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Malmstens Linköpings universitet; Linköpings universitet/Malmstens Linköpings universitet

  Författare :Klara Gunneström; Elsa Torell Nordgren; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vi utforskar vulsten, ett återkommande moment för möbeltapetserare, och från ett nytt och ej funktionsgivet sätt placerar vi den på ram för alla att se. När en tapetserare ska ta sig an momentet vulst så utgår hen från hur en, i möbelsammanhang, stomme är utformad och vilken sorts vulst som passar till just den möbeln. LÄS MER

 2. 2. Behov och applicering av riskbaserad brandskyddsdimensionering i Sverige

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Erik Mattsson; Jenny Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Riskbaserat; funktionsbaserat; kvantitativ riskanalys; acceptanskriterier; säkerhetsnivå; brandskyddsdimensionering; risk-based; performance-based; quantitative risk analysis; acceptance criteria; safety level; fire safety design; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : As buildings get more and more complex and our cities get more and more populated, challenges arise for the persons involved in designing buildings. One of the most important system, the fire protection measures, needs to be designed properly for every building. LÄS MER

 3. 3. Förbättrad produktivitet i en automatiserad plock- och packningsprocess : En fallstudie på Staples AB

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Lovisa Berg; Emelie Hjärtåker; [2017]
  Nyckelord :Supply Chain Management; Productivity; Automated warehouse; AVS RS; Buffer function; Process mapping; Waste; Improvement suggestions; Logistik; Produktivitet; Automatiserat lager; AS RS; AVS RS; Försörjande funktion; Processkartläggning; Slöserier; Förbättringsåtgärder; Supply Chain Managment.;

  Sammanfattning : Title: Improved productivity in an automated ”pick and pack” process - Förbättrad produktivitet i en automatiserad plock- och packningsprocess – A case study at Staples Sweden AB Authors: Emelie Hjärtåker & Lovisa Berg Tutor: Petra Andersson Examiner: Helena Forslund Background: There is a lot of research within automated warehouse and especially about storage layout but no research that are including the functions within the process and how they beneficially should interact with each other. At the same time companies strives for improved productivity which might be easier to reach with a process orientated view rather than a function based view. LÄS MER