Sökning: "funktionsförsäljning"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet funktionsförsäljning.

 1. 1. Avtal om funktionsförsäljning som kreditsäkerhet : En analys kring funktionsförsäljning de lege ferenda

  Master-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Erik Larsson; [2019]
  Nyckelord :funktionsförsäljning; funktionsavtal; kreditsäkerhet; växel; invändningsrätt; affärsjuridik; rättsvetenskap; juridik; avtalsrätt; hållbarhet; de lege ferenda; funktionssäljare; funktionsköpare; borgenär; gäldenär; krediträtt; skuldebrev;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar en ganska okänd affärsmodell, funktionsförsäljning, men vilken är på frammarsch och kan komma att bli allt viktigare i och med den nödvändiga klimatomställning som behöver göras på jorden. Funktionsförsäljning anses bidra till lägre resursförbrukning och affärsmodellen kan bidra till nya möjligheter inom ekonomin. LÄS MER

 2. 2. Funktionsförsäljningsavtalur beskattningssynpunkt : – Ska funktionsförsäljningsavtal delas upp ellerhelhetsbedömas i beskattningen?

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Sofia Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Skatterätt; funktionsförsäljning; del eller helhetsbedömning; sammanflätade avtal;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar huruvida funktionsforsaljningsavtalet ska delas upp eller helhetbedomas och hur det paverkar det skattemassiga perspektivet. Uppsatsen utreder forst funktionsforsaljning ur avtalsmassig synpunkt for att sedan ga igenom redovisning, inkomstbeskattning och mervardesbeskattning. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av 3dvia Composer : -För arbetsinstruktioner och beredning

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingMonteringsteknik; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingMonteringsteknik

  Författare :Björn Diffner; Erik Edlund; [2009]
  Nyckelord :Digital Manufacturing; Work Instructions; Dassault Systémes; 3dvia Composer; 3dvia Composer; Dassault Systémes; Arbetsinstruktioner; Digital Manufacturing; Work Instructions; Monteringsinstruktioner;

  Sammanfattning : With recent technical development computer aided design and manufacturing has taken amore important role in the product life cycle. New business segments such as Product/ServiceSystems and remanufacturing is emerging. This development demands better control of theproduct data throughout the entire product life cycle. LÄS MER