Sökning: "funktionshinder handikappidrott"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden funktionshinder handikappidrott.

 1. 1. Att vara innebandyspelare : En kvalitativ studie om skapandet av identitet och självbild genom deltagande i handikappidrott hos idrottare med intellektuellt funktionshinder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Sandra Gullander; Zandra Larsson; [2013]
  Nyckelord :Identity; self-image; intellectual disabilities; disability sport; floorball; qualitative research; Identitet; självbild; intellektuellt funktionshinder; handikappidrott; innebandy; kvalitativ metod.;

  Sammanfattning : Denna studie har skrivits för att skapa en förståelse för vad deltagande i handikappidrott betyder för skapandet av identitet och självbild påverkas hos personer med intellektuellt funktionshinder. Att genom idrott lära sig vem jag är och vad jag kan. LÄS MER

 2. 2. Vägen från amatör- till elitnivå”Ska jag behöva flytta till ett annat land för att lyckas eller!?”  : Erfarenheter och uppfattningar från den idrottsliga sektorn av personer med fysisk funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Mikael Björklund; Christoffer Sköld; Irene Isaksson; [2013]
  Nyckelord :Handikappidrott; Fysisk funktionsnedsättning; Elit; Amatör; Fenomenografi; Uppfattning och Erfarenhet;

  Sammanfattning : Efter sommarens Paralympiska spel i London 2012 kändes handikappidrotten mer intressant än någonsin att fördjupa sig i. Att se dessa atleter med ett funktionshinder prestera så bra i sina idrottsgrenar skapade en nyfikenhet i hur deras resa sett ut från att vara på amatörnivå till att nå den absoluta eliten. LÄS MER

 3. 3. Idrottens betydelse för livstillfredsställelsen hos vuxna personer med fysiska funktionshinder

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Marina Bengtsson; Caroline Glimberg; [2007]
  Nyckelord :Livstillfredsställelse; fysiska funktionshinder; arbetsterapi; handikappidrott; Physical medicine; kinesitherapy; revalidation; rehabilitation; Rehabilitering medicinsk och social ; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Arbetsterapeuter har aktivitet som fokus och deltagande i aktiviteter kan leda till ökad livstillfredsställelse. I den betydelse som begreppet livstillfredsställelse användes i denna studie var en individ tillfredställd antingen i livet i allmänhet och/eller inom ett specifikt område (domän). LÄS MER

 4. 4. Fotboll för funktionshindrade. En studie om grupprocesser i ett fotbollslag bestående av personer med funktionshinder

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Cecilia Färdig; Åsa Könsberg; [2005]
  Nyckelord :fotboll; funktionshinder; grupprocesser; handikappidrott; lagidrott;

  Sammanfattning : En beskrivning och analys av grupprocesserna i ett lag bestående av personer med funktionshinder.... LÄS MER