Sökning: "funktionshinder i sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 122 uppsatser innehållade orden funktionshinder i sverige.

 1. 1. ”VI KAN JU VARA SKITBRA PÅ TILLGÄNGLIGHET OCH INTE BARA FÖLJA LIKSOM MINIMUMNIVÅN”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Rebecka Norrman; Susanna Larsson; [2023-05-29]
  Nyckelord :Arbetsterapi; Aktivitetsvetenskap; Delaktighet; Social inkludering; Stadsplanering;

  Sammanfattning : Bakgrund Samhällsplanering har en viktig roll i att skapa ett hållbart samhälle med individer som upplever välmående, god hälsa och delaktighet. Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap fokuserar på hälsa och välmående utifrån delaktighet i meningsfulla aktiviteter. LÄS MER

 2. 2. Datortomografi perfusions roll vid utredning och behandling av akut ischemisk stroke utifrån ett diagnostiskt och radiografiskt perspektiv : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Chawan Baktiar; Ellen Rignert; [2023]
  Nyckelord :Ishcemic stroke; CT Perfusion; Diagnostic; Ischemisk stroke; DT Perfusion; Diagnostik;

  Sammanfattning : Stroke är den vanligaste orsaken till förvärvat neurologiskt funktionshinder hos vuxna och den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige. Antal symtom samt svårighetsgrad varierar beroende på skadans områdesbegränsning. Riskutsatt hjärnvävnad kan återhämta sig vid tidig behandling och kan minimera permanenta skador på hjärnan. LÄS MER

 3. 3. Får jag vara med och leka? : En kvalitativ intervjustudie om tillgängligheten till fritidsaktiviteter för barn med funktionsnedsättning.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Katarina Panzar; Anna Barindelli Nilsson; [2023]
  Nyckelord :Barn; fritidsaktivitet; funktionshinder; funktionsnedsättning; kommun; KASAM;

  Sammanfattning : Barn med funktionsnedsättning tar inte del av fritidsaktiviteter i samma utsträckning som barn utan funktionsnedsättning. Det finns en önskan hos barn med funktionsnedsättning att få ta del av fler aktiviteter. Studien är en kvalitativ intervjustudie med kommuner i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Tillgänglighet av digitala nyhetskällor för dyslektiker

  M1-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Tomas Zwolinski; [2023]
  Nyckelord :Accessibility; Dyslexia; Information; Internet; Assistive technology; Tillgänglighet; Dyslexi; Information; Internet; Hjälpmedel;

  Sammanfattning : I Sverige finns det ett lagstadgat krav som kräver att offentliga aktörers webbplatser måste uppfylla särskilda krav som rör digital tillgänglighet. Att digitala dagstidningar inte omfattas av lagen, och inte är tvingade till att leva upp till kraven, kan vara en orsak till att flera undersökningar visar på att dyslektiker inte läser dagstidningar på internet i samma utsträckning som befolkningen utan något funktionshinder. LÄS MER

 5. 5. Normala människor : En kvantitativ studie om upplevd diskriminering och institutionell tillit till vården bland individer med funktionshinder.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Klara Skohg; [2023]
  Nyckelord :upplevd diskriminering; institutionell tillit; hälso- och sjukvård; funktionsnedsättning; den sociala modellen; stigma;

  Sammanfattning : Att samhället inte anpassas efter en mångfald av funktionsnivåer innebär såväl en ekonomisk som en samhällelig förlust. Forskning har visat att anpassningsförmågan finns, men inte utnyttjas som den skulle behövas för att den utgår ifrån det som anses vara normalt snarare än de funktionshindrades perspektiv. LÄS MER