Sökning: "funktionshinder relationer"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade orden funktionshinder relationer.

 1. 1. Parkinsons Sjukdom ur ett biopsykosocialt perspektiv : Sambandet mellan fysisk aktivitetsnivå, depressiva symtom och funktionshinder. En tvärsnittsstudie.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Lucas Strand; Vincent Lindström; [2022]
  Nyckelord :Parkinson s disease; physical activity level; depression; health and function; IPAQ-sf; MADRS-s; WHODAS 2.0; Parkinsons sjukdom; fysisk aktivitetsnivå; depression; funktionshinder; IPAQ-sf; MADRS-s; WHODAS 2.0;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka sambandet mellan fysisk aktivitetsnivå, depressiva symtom och funktionshinder hos personer med Parkinsons sjukdom. Därtill kartlägga fysisk aktivitetsnivå, depressiva symtom samt funktionshinder bland personer med Parkinsons. LÄS MER

 2. 2. Psykisk ohälsa : En kvalitativ studie om attityder och stigmatisering av psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Felicia Jäger; Sandra Fastén; [2022]
  Nyckelord :Mental illness; Stigma; attitudes; RSMH; schizophrenia association; Mind; The Swedish Fountain House; StigmaWatch; psykisk ohälsa; stigmatisering; attityder; RSMH; schizofreniförbundet; Mind; Sveriges Fontänhus; StigmaWatch;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa är ett begrepp som vi människor ofta kommer i kontakt med i vårat dagliga liv. I Sverige är många människor sjukskrivna med just psykisk ohälsa och syftet med vår studie är att undersöka hur attityder och stigmatisering av dessa individer ser ut bland organisationerna. LÄS MER

 3. 3. Tekniska erektioner och känsliga relationer : Sexualtekniska hjälpmedel, funktionshinder och kampen om det kroppsliga i svensk sexualpolitisk expertdiskurs 1978–1996.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Maya Ström; [2022]
  Nyckelord :sex toys; sex aids; sexuality; disability; impotence; consumption; RFSU; 1980s; 1990s; morality.; sexleksaker; sexhjälpmedel; sexualitet; funktionshinder; impotens; konsumtion; RFSU; 1980-talet; 1990-talet; sexualmoral.;

  Sammanfattning : Material artefacts to be used during sex is today commonly known as “sex toys”. This thesis has aimed to understand the discursive practices preceding this late-modern conceptualization, and what the previous historical conceptualizations testified to in terms of sexual morality and constructions of sexuality. LÄS MER

 4. 4. Ungdomars erfarenheter av att vara deprimerade - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Helen Meili; Leila Rahimpour; [2022]
  Nyckelord :adolescent; depression; experiences; literature review; depression; erfarenheter; ungdomar; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Depression är en vanlig sjukdom, bara under 2017 drabbades cirka 264 miljoner människor av depression globalt. Depression är en av de vanligaste orsakerna till funktionshinder och självmord. LÄS MER

 5. 5. En kunskapsöversikt om hur elever i matematiksvårigheter påverkas av inkludering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Nur Agus; Victoria Ferngård; [2022]
  Nyckelord :Inkludering; matematik; utbildning och funktionshinder.;

  Sammanfattning : Målsättningen med kunskapsöversikten är att undersöka hur elever i matematiksvårigheter påverkas av inkludering samt vilka arbetsmetoder som kan bidra till att eleverna inkluderas i undervisningen. För att kunna undersöka frågeställningarna har olika forskningsstudier analyserats. LÄS MER