Sökning: "funktionsnedsättning barnlitteratur"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden funktionsnedsättning barnlitteratur.

 1. 1. Skildringar av karaktärer med funktionsnedsättning i bilderböcker : En kvalitativ bild- och textanalys

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Filippa Särud; [2022]
  Nyckelord :disability; crip theory; critique of norms; picture books; text analysis; bilderböcker; crip theory; funktionsnedsättning; normkritik; textanalys;

  Sammanfattning : Denna studie är gjord för att skapa kunskap om hur karaktärer med funktionsnedsättning skildras i bilderböcker. Förhoppningar med studien är att visa på viktiga aspekter, men även vikten av att läsa denna genre i förskolan. LÄS MER

 2. 2. ”Rullstolen kommer aldrig vara ett hinder om du inte låter den vara det” : -En diskursanalys om hur karaktärer med funktionsnedsättningar representeras i barnlitteratur.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Ranja Derawi; Emilia Wallin; [2022]
  Nyckelord :barnlitteratur; diskursanalys; funktionsnedsättning; förskola; normkritik.;

  Sammanfattning : Denna studie har syftet att få en fördjupad förståelse för de diskurser om funktionsnedsättningar som framträder genom bild och text i åtta barnböcker som kan användas på förskolan. Tidigare forskning har visat att barnlitteratur kan påverka eller motverka barns fördomar och stereotyper kring funktionsnedsättningar genom högläsning. LÄS MER

 3. 3. Vem får synas? : En innehållsanalys av representation och framställning av funktionsnedsättning i barnlitteratur som används i förskoleklass

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Wilma Tomberg; Natalie Nyberg; [2022]
  Nyckelord :Funktionsnedsättning; barnlitteratur; högläsning; norm; representation; framställning;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka representation och framställning av funktionsnedsättning med utgångspunkt i förskoleklasslärares val av barnlitteratur för högläsning i klassrummet. Dessutom undersöks vilka kriterier förskoleklasslärare har när de väljer böcker till högläsning. LÄS MER

 4. 4. Funktionsnedsättningars plats i barnlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Hanna Pering; Johanna Alfredsson; [2021]
  Nyckelord :Acceptans; bilderböcker; dilemmaperspektivet; funktionsnedsättning; förståelse; innehållsanalys;

  Sammanfattning : Picture books are a big part of young children’s life and something that is daily used in most preschools in Sweden. Through books children can learn about the world and how to handle different situations they will meet in their lives. LÄS MER

 5. 5. Ett arbete om barnlitteratur och genus i dagens samhälle : En barnbok om inkludering

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Linda Sturm Selin; Lena Torin; [2021]
  Nyckelord :Barns perspektiv; förskola; barnbokens betydelse; litteratur; inkludering;

  Sammanfattning : Sammanfattning Enligt barnkonventionen (UNICEF Sverige, 2018) som varit lag sedan januari 2020, ska alla barn behandlas lika i förskolan oavsett ras, hudfärg, kön, språk, religion, nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom eller funktionsnedsättning. Alla som arbetar på förskolor bör ha kunskap om och visa respekt för att alla människor skall behandlas lika oavsett kön, etnicitet, eller klass. LÄS MER