Sökning: "funktionsvariation"

Visar resultat 16 - 20 av 22 uppsatser innehållade ordet funktionsvariation.

 1. 16. Bedömning inför yrkeslivet : En studie av APL-handledares bedömning av kunskap hos elever från gymnasiesärskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Susanna Holdar; Henrik Pajovic; [2017]
  Nyckelord :Handledare; gymnasiesärskolan; intellektuell funktionsvariation; APL; bedömning;

  Sammanfattning : I vår studie har vi studerat handledarnas bedömningspraktik under perioder av Arbetsplatsförlagt lärande (APL) för elever på gymnasiesärskolans nationella program. Vi har tagit inspiration från fenomenografisk metodansats och har använt sociokulturell och konstruktivistisk teori som teoretisk utgångspunkt. LÄS MER

 2. 17. Skapa spel för personer med funktionsvariationer

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Filip Gunnarsson; Elias Ekelund; [2017]
  Nyckelord :Video Games; Disabilities; Multiple Sclerosis MS ; Makey Makey; Game Maker; Lowered Vision.; Spel; Funktionsvariationer; Multipel Skleros MS ; Makey Makey; Game Maker; Nedsatt syn.;

  Sammanfattning : Temat för vårt kandidatarbete är att skapa spel för dem som har någon typ funktionsvariation, vilket innebär att till viss del att göra spel som är speciellt gjorda för dem som har funktionsvariationer som är skapade så att dem hjälper människorna att kunna spela spelen. Exempelvis med hjälp av ljud som ska kunna leda spelaren till sitt mål eller skapa spelkontroller för dem som har till exempel Multipel Skleros. LÄS MER

 3. 18. Den osynliggjorda kampen: Röster om aktivism och motstånd bland personer med intellektuella och neuropsykiatriska funktionsvariationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Nea Glad; [2016]
  Nyckelord :aktivism; resistance; intellectual functional diversity; neuropsychiatric functional diversity; representation; disability; motstånd; intellektuell funktionsvariation; neuropsykiatrisk funktionsvariation; funktionsnedsättning; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study is based on interviews with people with intellectual and neuropsychiatric functional diversity. The aim was to examine how people with intellectual and neuropsychiatric functional diversity pursue resistance and activism and construct their position within the activism. LÄS MER

 4. 19. I ett hörn av ett hörn i en annan del av Köping : En diskursiv studie av tidskriften DramaForum

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Malin Martinsson; [2016]
  Nyckelord :Drama Education; drama; disabilities; intellectual disability; functional variety; crip theory; drama teachers; disability art; Dramapedagogik; drama; intellektuell funktionsnedsättning; funktionshinder; funktionsvariation; crip theory; dramapedagoger; disability art;

  Sammanfattning : In this essay, I examine whether the journal Drama Forum constitutes presupposed perceptions of people with intellectual disabilities. The aim is to examine the discourse of intellectual disability in the Swedish drama teacher’s industry magazine DramaForum. The method I use is discourse analysis and the approach is poststructuralist. LÄS MER

 5. 20. Jag har tänkt på allt

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Grafisk design & illustration

  Författare :Nathalie Ruejas Jonson; [2016]
  Nyckelord :Visuellt tänkande; illustration; design; grafisk design; bilderbok; barnbok; autism; funktionsvariation;

  Sammanfattning : By owning our language and being confident in how we communicate we create our identity. But are all forms of communication equal? My degree project examines and exposes the feeling of being limited by your verbal ability. LÄS MER