Sökning: "funktionsvariation"

Visar resultat 21 - 22 av 22 uppsatser innehållade ordet funktionsvariation.

 1. 21. Kunskap om sex och samlevnad hos elever med normbrytande intellektuell funktionsvariation : En kvalitativ studie om grundsärskoleelevers tillgång till kunskap om sex och samlevnad

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan; Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Love Elfvelin; Frida Moberg; [2016]
  Nyckelord :intellectual disabilities; differently abled; learning disabilities; sex education; sexuality education; special school education; ignored curriculum; normality; intellektuella funktionshinder; intellektuella funktionsnedsättningar; intellektuella funktionsvariationer; utvecklingsstörning; sex- och samlevnadsundervisning; sexualkunskap; särskola; grundsärskola; ignorerade läroplanen; normalitet;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate how teachers in schools for youths with intellectualdisabilities view their pupils’ abilities to access sex education. The study is based onindividual interviews with five teachers in years 6 - 9. LÄS MER

 2. 22. Att behandla alla lika är att behandla alla olika : trygghetsarbete i skolan för och med elever med funktionsvariation

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin

  Författare :Maria Lindborg; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER