Sökning: "funktionsvariation"

Visar resultat 6 - 10 av 67 uppsatser innehållade ordet funktionsvariation.

 1. 6. Normkritik i barnlitteraturen : En kartläggning av fyra förskolors litteraturutbud

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Jennie Norell-Hussein; Elin Nyström; [2019]
  Nyckelord :Barnböcker; förskola; högläsning; normer; normkritik;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker barnlitteraturen på fyra förskoleavdelningar ur ett normkritiskt perspektiv. Detta för att undersöka hur människor förekommer och framställs i böckerna på förskolan. Samt att undersöka vilka möjligheter bokutbudet kan ge barnen att ta del av människors olika sätt att leva och vara. LÄS MER

 2. 7. Aktivitetsrum för unga vuxna med funktionsvariation : Transportplanering och social aspekter

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Emma Björnell; [2019]
  Nyckelord :Transportplanering; Funktionsvarierade; Aktivitetsrum; Rörlighet;

  Sammanfattning : Rörlighet är viktigt för att människor ska kunna leva oberoende liv, delta i samhället och ha en god livskvalitet. Emellertid så är möjligheten till rörlighet inte jämnt fördelad inom samhället. Funktionsvarierade har identifierats som en grupp som har begränsade möjligheter till rörlighet. LÄS MER

 3. 8. Att förstå fysisk beröring ur ett intersektionellt perspektiv : En analys av intersektionella faktorer i forskning om fysisk beröring i idrott- och hälsaundervisning

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Hannah Lång; Lina Johansson; [2019]
  Nyckelord : Intergenerational touch”; fysisk beröring; intersektionalitet; “idrott och hälsa”;

  Sammanfattning : Fysisk beröring i idrottskontexter har tidigare setts som något självklart och naturligt men ses idag som ett riskabelt beteende. Forskning visar att fysisk beröring är bra för barn och ungas inlärning, men trots detta finns det en rädsla hos lärare inför att använda fysisk beröring i undervisningen. LÄS MER

 4. 9. "Vi gör ju det tillsammans och det är det som är den stora vinningen.." : En kvalitativ studie om inkludering inom grundsärskolans musikundervisning i ensemble

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Jesper Stens Wanberg; [2019]
  Nyckelord :funktionsvariation; trygghet i ensemblespel; trygghet i musikundervisning;

  Sammanfattning : Examensarbetet används för att ge en ökad förståelse hur musiklärare arbetar med elever med funktionsvariationer. Detta undersöks då jag anser att det finns kunskapsluckor inom musiklärarutbildningen över hur undervisningen kan bedrivas för elever med funktionsvariationer. LÄS MER

 5. 10. En tillgänglig himmel : En studie om passagerare med fysisk funktionsvariation

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Isak Larsson; [2019]
  Nyckelord :Fysisk funktionsvariation; flygtransport; förutsättning; utmaning; tillgänglighet; tillgänglig turism;

  Sammanfattning : Idag finns det över en miljard människor som har någon form för funktionsvariation som påverkar deras vardagsliv. Ungefär hälften av dessa har en fysisk funktionsvariation, vilket komplicerar en persons rörlighet och självomsorg. LÄS MER