Sökning: "fusioner kultur"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden fusioner kultur.

 1. 1. Organizational culture and its implications on post-acquisition integration : A case study of a merger between two entrepreneurial firms

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Hanna Thorwid; Niklas Vinge; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract Mergers and acquisitions (M&A) is an important economic phenomenon, utilized by companies to expand their market share and achieve rapid growth. However, studies imply that a majority of M&As fail to deliver anticipated value, which has led to a vast amount of research investigating why. LÄS MER

 2. 2. Integrationsproblem vid tvärkulturella sammanslagningar och förvärv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andreas Johnsen; Emma Wikström; [2013-04-02]
  Nyckelord :Integration; Kommunikation; Sammanslagningar; Management; Kultur; Nyförvärv;

  Sammanfattning : Sammanslagningar och förvärv (S&F) är ett strategiskt val som många företag genomför för att skapa tillväxt, konkurrensfördelar, resurser, synergieffekter samt tillgång till nya marknader. Det är inte alla sammanslagningar som blir lyckade på grund av olika faktorer, den faktor som studien ämnar studera är kultur aspektens påverkan. LÄS MER

 3. 3. När liten blir stor : organisationskulturers förändring vid fusioner av myndigheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan på Gotland/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap; Högskolan på Gotland/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Adam Liljegren; Daniel Johansson; [2013]
  Nyckelord :Organization; Agencies; Organizational mergers; Human side of mergers; Cultural change in mergers; Organisation; Myndigheter; Organisatoriska fusioner; Mänskliga aspekter vid fusioner; Kulturell förändring vid fusioner;

  Sammanfattning : Fusioner av myndigheter har blivit ett allt mer vanligt inslag i Europa och innefattar bland annat samgåenden mellan starka universitet och mindre högskolor. Anledningen till fusionerna är att skapa kvalitet i utbildningen, framförallt hos den mindre högskolan. LÄS MER

 4. 4. Det mångkulturella äktenskapet : Internationella fusioner, problematiken då två parter blir till en

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Louise Brolin; Maja Oderstedt; [2010]
  Nyckelord :Mergers; acquisitions; internationalization; culture; organization; Fusioner; förvärv; internationalisering; kultur; organisation;

  Sammanfattning : Background: Thanks to the globalization and the EU the international trade is growing faster than ever and companies are able to change ownership across the borders of the nations. Today one can talk about global marketplace with a deeper integration of the economies of the world. LÄS MER

 5. 5. Territoriella identiteter och fusioner : Regional identitet vid interregionala fusioner

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för samhällsvetenskap

  Författare :Mladen Krajisnik; [2009]
  Nyckelord :Fusion; region; regionalism; identitet; kultur; territorialitet; integrationsprocess;

  Sammanfattning : Title: Territorial identities and fusions- regional identity by interregional fusions Level: Final assignment for Bachelors Degree in Social Science with specialization in Urban and Regional Planning. Major subject: Geography. LÄS MER