Sökning: "futur simple"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden futur simple.

 1. 1. Le futur en français : Une étude sur l'emploi du futur simple et futur périphrastique à l'oral

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Romanska och klassiska institutionen

  Författare :Tom Rudberg; [2018]
  Nyckelord :French; spoken language; future tense; deixis; anaphora;

  Sammanfattning : The general view by some linguists seems to be that the French simple future is often replacedby the periphrastic future in spoken language; a natural development characterized by anincrease of analytical forms at the expense of synthetic forms. However others claim that theusage of both simple and periphrastic future are still present in ordinary French, both havingdifferent implications. LÄS MER

 2. 2. Motsvarigheter i svenskan till franskans futur simple. Uttryck för framtid i ett ekvivalensperspektiv utifrån ett antal originalromaner och deras översättningar

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Miriam Remdahl; [2014-07-01]
  Nyckelord :översättning; tempus; modus; modalitet; futur simple; futurum; svenska; franska;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks vilka uttryck för framtid i svenskan som svarar mot fransktfuturum i form av futur simple. Undersökningen utgår från åtta originalromaner med franska respektive svenska som källspråk samt deras översättningar, hämtade ur enparallellkorpus. LÄS MER

 3. 3. Étude contrastive sur le futur simple et le futur périphrastique en traduction du français à l’anglais et de l’anglais au français

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Gustav Landälv; [2014-02-13]
  Nyckelord :franska; engelska; futurum;

  Sammanfattning : Le mémoire traite des traductions anglaises des deux futurs français, c’est à dire le futur simple (je partirai demain) et le futur périphrastique (je vais partir demain), ainsi que les constructions anglaises qui peuvent être traduites par l’un ou l’autre des deux futurs français. Les constructions anglaises correspondantes sont divisées en sept catégories : will/shall + infinitif (I will/shall leave tomorrow), le présent futur simple (I leave tomorrow), le présent futur progressif (I am leaving tomorrow), will/shall + infinitif progressif (I will/shall be leaving tomorrow), be going to + infinitif (I am going to leave tomorrow) et ‘d’autres constructions’. LÄS MER

 4. 4. Une étude linguistique contrastive : L'emploi des expressions du "futur" dans deux langues, français - suédois

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för humaniora (HUM)

  Författare :Ingemar Bellung; [2012]
  Nyckelord :Futur en contrast; traduction; contrastive; futur; temps; français-suédoist;

  Sammanfattning : Ce travail comprend, aprés l'introduction, une présentation concernant la forme de travail, un résumé sur l'histoire et l'emploi du "futur" dans de contextes historiques et grammaticaux. L'étude a traité les deux langues, le français et le suédois de manière contrastive. LÄS MER