Sökning: "future of gprs"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden future of gprs.

 1. 1. Tillståndsövervakning av järnvägsinfrastruktur : En studie för framtidens sakernas internet-lösningar

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Drift, underhåll och akustik

  Författare :Jonas Lindqvist; [2017]
  Nyckelord :Condition monitoring; railroad; railway; MEMS; accelerometer; MEMS; accelerometer; tillståndsövervakning; järnväg;

  Sammanfattning : Då komponenter för tillståndsövervakning idag är billiga, små storleksmässigt och kraftfullare än tidigare, kan hårdvara byggas ihop, mjukvara programmeras och sedan appliceras på kritiska delar i ett system, mer kostnadseffektivt och i större omfattning än tidigare. I stor skala kallas detta sakernas internet, och är framtiden för underhållsarbete då personal inte längre behöver vara fysiskt närvarande i samma grad som tidigare. LÄS MER

 2. 2. Ny generation av GPS-transponder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Hampus Lind; Lukas Flenéus; [2016]
  Nyckelord :gps; gprs; gsm; nmea; tcp; udp; raspberry pi; computer communications; azimuth; elevation; c; c#; at-commands; wgs-84; com-ports; sirf-binary; raspbian; gps; gprs; gsm; nmea; udp; raspberry pi; datorkommunikation; bäring; elevationsvinkel; c; c#; at-kommandon; wgs-84; com-portar; sirf-binary; raspbian;

  Sammanfattning : Detta projekt har utförts på uppdrag av Saab Dynamics. Syftet med projektet var att skapa ett system för att ersätta den befintliga utrustning som fanns för att simulera radar vid testning av vissa vapensystem.   Systemet byggdes upp med hjälp av GPRS, GPS och transportprotokollen TCP och UDP. Huvuddelen av arbetet berörde GPS och GPRS. LÄS MER

 3. 3. SEPA Clients in A Secure Cloud BankingEnvironment

  Master-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Ikram Rahim; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Finance and Economics are one of the most important elements in the development of nations.Dealing with finances and economies banking industry is the solely dominating industry especially during the 20th century. Along with the development of banking industry, information technology was also emerged and started collaboration with this sector. LÄS MER

 4. 4. Fat/Thin client for mobile applications and the proposed way forward

  Master-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Mohammad Reza Izadi; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This project is aimed to highlight the effectiveness of using clients on mobile phones. The paper clarifies the need of FMC by introducing new features in business case that are going to be executed in the near future to facilitate the communication and interaction among people and global networks. LÄS MER

 5. 5. Optimization of Remote ServiceSolution for large installations : Wireless LAN and WAN for ABB Robotics

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Håkan Stenbom; [2011]
  Nyckelord :ABB Robotics; EDGE; EGPRS; industrial Ethernet; HSDPA; HSPA; HSUPA; Wi- Fi; wireless data transfer; WAN; LAN; WWAN; WLAN; GSM; Remote Service; 3G;

  Sammanfattning : This report describes a thesis work carried out at ABB Robotics in Västerås. The objective of this thesis is to find technologies  and equipments  for wireless data transfer  suitable for the present and future needs of ABB Robotics Remote Service for large installations in industrial environments. LÄS MER