Sökning: "future way of working"

Visar resultat 1 - 5 av 918 uppsatser innehållade orden future way of working.

 1. 1. Covid-19 pandemins effekt på fragmenteringen inom byggprojekt : En studie med fokus på ekonomiska konsekvenser

  Master-uppsats, KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system

  Författare :Slobodan Aleksic; Kasra Papari Sabet; [2022]
  Nyckelord : Fragmentation ; Real Estate ; Pandemic ; Economical consequences ; Fragmentering ; Fastigheter ; Pandemi ; Ekonomiska konsekvenser ;

  Sammanfattning : På grund av utbrottet av Covid-19 pandemin har det skett drastiska förändringar i byggbranschen närdet kommer till sättet att arbeta på då regeringen gick ut med rekommendationer att arbeta på distans.Då byggbranschen redan kännetecknas av att vara fragmenterad och där avståndet mellan projekteringenoch produktionen redan är ifrågasatt, krävdes därför en undersökning för att kunna identifierakommunikationen och integrationen av dem olika aktörerna i byggprojekten före och efter pandeminoch identifiera ifall detta avstånd har bidragit till några ekonomiska konsekvenser på grund av pandemin. LÄS MER

 2. 2. Challenges of Power Dominance in the GMRR: The Perspective of Pakistan’s Small Garment Manufacturers

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Rufus Yaw Gyamfi; Sharmin Jahan; Bernard Nguatem; Fungai Vhondo; [2022]
  Nyckelord :Garment Manufacturer and Retailer Relationship GMRR ; Power Dominance; Manufacturing; Manufacturer; Supplier; Retailer; Customer; Pakistan; Garments Industry; Garments Manufacturer; Garments Retailer; Garments Suppliers; SME; Interorganizational Relationship IOR ; Buyer-Supplier Relationship; Boundary Systems;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of the study is to identify the challenges that small garments manufacturers in Pakistan face in an IOR with large retailers regarding power dominance. The paper also seeks to examine how those garment manufacturers can use the Boundary Control Systems as a strategic response to power dominance. LÄS MER

 3. 3. Produktutveckling och optimering av ”Crossmember” genom FEM-analys samt Benchmarking

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Yusuf Diyar Kucukyavuz; [2022]
  Nyckelord :Finita Element Metoden; Benchmarking och CAD;

  Sammanfattning : Dagens industri är under en konstant utveckling där stora krav är efterfrågad. Miljöpåverkan, kostander och tidspress samtidigt som bra kvalite och säkerhet som krävs är bara några faktorer som är förväntad från industrier. Genom ett korrekt arbetsmetodik kan den växande efterfrågan överträffas. LÄS MER

 4. 4. Svenska myndigheters hantering av informationssäkerheten vid distansarbete under coronapandemin : En intervjustudie med företrädare för fem myndigheter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Maja Davey; Nils Lundqvist; [2022]
  Nyckelord :Coronapandemin; pandemi; myndigheter; informationssäkerhet; distansarbete;

  Sammanfattning : The global Coronavirus pandemic that started in December of 2019 has had a great impact on the way companies and governmental agencies conduct their business. This has forced a majority of the workforce to start working from home. LÄS MER

 5. 5. I skuggan av en pandemi… : Har distansarbete kopplat till pandemin skapat mer “worklife balance” eller har det resulterat i ett mer gränslöst arbete? - En kvantitativ studie ur ett medarbetarperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Amanda Nicklasson; Emelie Lindqvist; [2022]
  Nyckelord :Covid-19; arbetsvetenskap; ledarskap; worklife balance; arbetsmiljö; distansarbete;

  Sammanfattning : The purpose of the essay is to investigate how employees have experienced telework during covid 19. All people around the world were affected and still are today in different ways of the largest virus infection to date in modern times where healthcare was one of the activities most heavily burdened. LÄS MER