Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Risk Mitigation for Human-Robot Collaboration Using Artificial Intelligence

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Ahmad Istar Terra; [2019]
  Nyckelord :human-robot collaboration; safety analysis; risk mitigation; fuzzy logic system; reinforcement learning; and computation architecture.; människa-robotinteraktion; säkerhetsanalys; riskreducering; fuzzy logicsystem; förstärkningslärande; och beräkningsarkitektur.;

  Sammanfattning : In human-robot collaborative (HRC) scenarios where humans and robots work together sharing the same workspace, there is a risk of potential hazard that may occur. In this work, an AI-based risk analysis solution has been developed to identify any condition that may harm a robot and its environment. LÄS MER

 2. 2. Predicted Speed Control based on Fuzzy Logic for Belt Conveyors : Fuzzy Logic Control for Belt Conveyors

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för fysik och elektroteknik

  Författare :Agha Rehmat Ali; [2018]
  Nyckelord :Predicted Speed;

  Sammanfattning : In order to achieve energy savings for belt conveyor system, speed control provides one of the best solutions. Most of the traditional belt conveyors used in the industries are based on constant speed for all operational times. LÄS MER

 3. 3. Den intelligenta pumpstationen -Optimering av energiförbrukningoch utveckling avautomatiseringsfunktion förfelhantering

  M1-uppsats, KTH/Data- och elektroteknik

  Författare :Kristoffer Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Wastewater pumping stations; energy optimization; Fuzzy controller; P controller; on off control; PLC; detection function; cleaning function; Avloppspumpstation; energioptimering; Fuzzy-regulator P-regulator; Start stopp-styrning; PLC; detekteringsfunktion; rengöringsfunktion;

  Sammanfattning : Detta arbete har undersökt möjligheten att via styrsystemet för en avloppspump-station optimera energiförbrukningen av pumpar och med styrfunktioner förenkla driftunderhållet av stationen.För att undersöka energiförbrukningen har en teoretisk modell av en pumpstation gjorts där energitester för tre olika reglermetoder simulerats. LÄS MER

 4. 4. Workload prediction for resource management in data centers

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Tuan Anh Le; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Resource management is to arrange and allocate resources for computing operations and applications. In large scale data centers that contain thousands of servers, resource management is critical for efficient operation. LÄS MER

 5. 5. Takagi-Sugeno and Mamdani Fuzzy Control of a Resort Management System

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Lujiao Tan; [2012]
  Nyckelord :Fuzzy set theory; Takagi-Sugeno Controller; Mamdani Controller; Resort Management System; T-norms; OWA;

  Sammanfattning : By means of fuzzy set theory as well as Takagi-Sugeno and Mamdani fuzzy controller, this paper presents the investigation of a Resort Management System implemented by a combination of a T-S model and a Mamdani model. It demonstrates the procedure of the specific premise parameters identification and consequence parameters identification performed by regression knowledge in the T-S model, and the process of the fuzzification, the rule base creation and the defuzzification with COG technique in the Mamdani model. LÄS MER