Sökning: "fyra etiska ställningstagande"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden fyra etiska ställningstagande.

 1. 1. Sjuksköterskors attityder till eutanasi : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Sofia Lindström; Friederike Vesper; [2019]
  Nyckelord :Euthanasia; Nurses’; Attitudes; Palliative care; Ethics; Eutanasi; Sjuksköterskor; Attityder; Palliativ vård; Etik;

  Sammanfattning : Bakgrund: Eutanasi tycks oförenligt med sjuksköterskans profession för många. Frågan om eutanasi hanteras olika beroende på ländernas lagstiftning. Sjuksköterskor möter svårt sjuka patienter och har en nyckelroll i omvårdnaden i livets slutskede. De har även sjuksköterskans etiska kod att förhålla sig till. LÄS MER

 2. 2. Privatpersoners finansiella risktolerans vid aktieinvestering : En studie om vilka aspekter som påverkar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :David Colliander Samuelsson; Henrik Ivarsson; [2017]
  Nyckelord :financial risk tolerance; measuring risk tolerance; investor risk tolerance; risk taking behavior in investment; ethical risk tolerance; risk tolerance investments; ethical decision making;

  Sammanfattning : The economic development in Sweden in recent years has led to increased financial savings in Swedish households. Financial savings have mostly increased on bank accounts with low interest rates, since private individuals generally have a more cautious position on stocks and stock trading. LÄS MER

 3. 3. Att leva med ICD -implanterbar defibrillator

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Liselott Lindström; Kajsa Vildvik; [2011]
  Nyckelord :ICD; kvalitativ; implanterbar defibrillator; upplevelse;

  Sammanfattning : En implanterbar defibrillator kan vara en livräddande behandling för personer med ökad risk för plötslig död. Behandlingen syftar till identifiera och behandla livshotande rytmrubbningar. Behandlingen kan ges i sekundär eller primärprofylaktiskt syfte. Det finns etiska aspekter vid ställningstagande till behandlingen. LÄS MER

 4. 4. Etiska dilemman i skolans värld

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Anna-Lena Brusman; [2010]
  Nyckelord :Etiska dilemman; skola; värdegrund; etiska principer; människosyner; beslutsmodeller.;

  Sammanfattning : Etiska konflikter och dilemman är ständigt aktuellt i skolan. Många gånger är det svårt för läraren att ta ställnig till hur olika problem bör hanteras. Läraren har en mängd faktorer att ta hänsyn till såsom läroplanens riktlinjer och värderingar, elevernas förutsättningar och behov, etiska principer och resurser. LÄS MER

 5. 5. Det praktiska värdegrundsarbetet i en förskolas vardag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi; Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi

  Författare :Jessica Johansson; Ulrika Tvärnstedt Schröder; [2010]
  Nyckelord :deltagande observationer; pedagogers bemötande av barn; praktiskt arbete;

  Sammanfattning :  I och med att förskolans styrdokument, läroplan för förskolan Lpfö 98, kom skall förskolan arbeta med värdegrundsfrågor. I de grundläggande värdena står bland annat att man ska arbeta med etiska värden och för att utveckla barnens solidaritet mot andra människor. LÄS MER