Sökning: "fyra m"

Visar resultat 1 - 5 av 526 uppsatser innehållade orden fyra m.

 1. 1. Om ja ska vara helt ärligt så kände jag inte till det : En kvalitativ studie av lärares uppfattning om det kompensatoriska uppdraget

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Anton Norr; Rikard Nordström; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Studiens syfte är att undersöka hur lärare definierar det kompensatoriska uppdraget.Studiens syfte är även att bidra med kunskaper som bidrar till att lärare och blivande lärare fåren djupare förståelse för hur vi kan se det kompensatoriska uppdraget från ett praktiknära perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Belastad knäböj: Skillnader i muskelaktivering mellan utförande i fri bana och Smith-maskin samt mellan personer med olika anteversionsvinklar

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi; Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Emil Eriksson; Anastasia Johansson; [2021]
  Nyckelord :Smith-maskin; Elektromyografi EMG ; mm. quadriceps; mm. hamstrings; m. gluteus maximus;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka om det finns skillnader i muskelaktivering i lår- och sätesmuskulatur under belastad knäböj då den utförs med fri skivstång på axlarna respektive i Smith-maskin. Ett andra syfte var att undersöka om anteversionsvinklar kan påverka muskelaktiveringen. LÄS MER

 3. 3. Fitnessatleters välbefinnande i relation till den egna kroppen, samt motivation till tävling och träning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Ellie Sellgren; Ebba Swärdh; [2021]
  Nyckelord :Body ideal; Body image; Competition; Motivation; Well-being; Kroppsideal; Kroppsuppfattning; Motivation; Tävling; Välbefinnande;

  Sammanfattning : The overall purpose of the present study was to examine fitness athletes' motivation for competition and training as well as athletes' well-being in relation to their own body and its body ideal. A total of six interviewees participated in the study, of which four women and two men aged 25-34 years (M=29, SD=3.31). LÄS MER

 4. 4. Effekt och säkerhet av probiotika vid behandling av IBS-D

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Mattias Lanelöv; [2021]
  Nyckelord :Probiotika; Irritable bowel syndrome; IBS-D; diarré;

  Sammanfattning : Bakgrund: Irritable bowel syndrome (IBS) karakteriseras av obehag i magtarmkanalen och förändrade avföringsvanor. Sjukdomen delas in i subtyperna IBS-C (förstoppning), IBS-D (diarré), IBS-M (blandad) och IBS-U (odiagnostiserad). Patofysiologin och etiologin är inte klarlagd, men bland annat störd tarmflora och inflammation har föreslagits. LÄS MER

 5. 5. ”Nu ska jag sätta mig och göra ett demokratiarbete” : En kvalitativ studie om demokrati- och värdegrundsarbete i svenskämnets litteraturundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Matilda Andersson; Frida Östberg; [2021]
  Nyckelord :demokrati; didaktiska frågor; högstadiet; identitet; litteratur; lärare; läsning; skola; skönlitteratur; svenska; undervisning; värdegrund;

  Sammanfattning : Vår kvalitativa studie har ämnat utveckla förståelse för hur några svensklärare på högstadiet förhåller sig till demokrati- och värdegrundsarbete i litteraturundervisningen. Demokrati- och värdegrundsarbetet ska, lika väl som elevernas kunskapsutveckling, genomsyra hela skolans verksamhet och är därför alla lärares uppdrag. LÄS MER