Sökning: "fyra m"

Visar resultat 1 - 5 av 493 uppsatser innehållade orden fyra m.

 1. 1. Lyssnares uppfattningar om verklighetstroget ljud : En jämförande studie av hur formen på mikrofoners membran kan ha betydelse för den upplevda ljudkvaliteten

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Mårten Rieger; [2019]
  Nyckelord :Triangulär; lyssningstest; verklighetstroget; mikrofon; membran;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka ljudkvaliteter som lyssnare uppfattar som verklighetstrogna och till vilken grad en mikrofon ett triangulärformat membran ger en mer verklighetstrogen ljudåtergivning än mikrofoner med cirkulärt formade membran. Ett kvalitativt lyssningstest genomfördes där undersökningsmaterialet bestod av inspelningar av fyra instrument: trummor, gitarr, piano och sång. LÄS MER

 2. 2. Groundwater Flow and Transport Modelling of PFASs in Åkersberga

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Worada Boonraksasat; [2019]
  Nyckelord :Groundwater modelling; contaminant transport; Visual MODFLOW; MODPATH; MT3DMS; PFASs; AFFFs;

  Sammanfattning : Per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs) are a group of man-made organic chemicals that have been commercially used since the 1950s in many consumer products, including impregnated textiles, impregnated paper, nonstick products (e.g., Teflon), cleaning agents, and in firefighting foams. LÄS MER

 3. 3. ”Jag ser det som en buffé av möjligheter för mig i mitt klassrum” : En kvalitativ studie av fyra gymnasielärares uppfattningar om digitala medier och verktyg i undervisningen i religionskunskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Emma Zetréus; [2019]
  Nyckelord :Digitaliseringen; Digitala medier; Digitala verktyg; Digitala läromedel; Digital kompetens; Undervisningsmodellen; Gymnasielärare; Religionskunskap; Digilär.;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en kvalitativ analys av fyra lärares, som undervisar i religionskunskap på gymnasiet, uppfattningar och åsikter av att undervisa med digitala medier och verktyg i undervisningen. Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka digitala medier och verktyg som används av fyra gymnasielärare, som arbetar på två olika skolor i samma kommun, i deras undervisning i religionskunskap. LÄS MER

 4. 4. Upplevda utmaningar och copingstrategier hos före detta RIG-studenter : En retrospektiv longitudinell studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Joel Sörensen; Oskar Johansson Quartieri; [2019]
  Nyckelord :Challenges; Coping strategies; Dual careers; RIG; Student-athletes; Copingstrategier; Dubbla karriärer; Idrottsstudenter; RIG; Utmaningar;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka upplevelser av utmaningar och copingstrategier hos före detta RIG-studenter i Sverige. Deltagarna i studien utgjordes av sju personer, fyra kvinnor och tre män, i åldrarna 22–31 (M=25.1, SD=3.1). LÄS MER

 5. 5. Cereal killers, when and where do they strike? : a spatio-temporal analysis of wild boar activities in Swedish agricultural fields

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Emma Hellkvist; [2019]
  Nyckelord :crop damages; wild boar; Sus scrofa; human-wildlife conflict;

  Sammanfattning : Wildlife damages to crops is one of the major factors for human-wildlife conflicts. Wild boar (Sus scrofa), has during the last decades increased greatly in numbers, both in its natural and introduced range. By eating and trampling the crop, wild boar causes huge economic losses to farmers. LÄS MER