Sökning: "fyra m"

Visar resultat 1 - 5 av 541 uppsatser innehållade orden fyra m.

 1. 1. ”Nu kan till och med en idiot se att jag är dålig”. En kvalitativ studie av att kommunicera om egen svår sjukdom.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Charlotta Öhrling; [2021-07-01]
  Nyckelord :Palliativ vård; Kommunikationsnormer; Kroppens fenomenologi; Privat information; Kommunikationskanaler;

  Sammanfattning : Kommunikation är starkt betonad inom palliativ vård och genomsyrar styrdokument och kliniskt arbete. Frustration kan ibland uppstå i det professionella vårdteamet över patienters och närståendes kommunikation om sjukdom. Syftet med studien var att öka förståelsen för den sjukes erfarenheter av att kommunicera om egen svår sjukdom. LÄS MER

 2. 2. Barns motoriska utveckling i utomhusundervisning : En kvalitativ studie utifrån förskollärares syn på barns motoriska utveckling i utomhusundervisning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Denice Kovacs; Catarina Mårtensson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien .r att bidra med kunskap om hur f.rskoll.rare upplever motorisk utveckling i utomhusundervisning, hur f. LÄS MER

 3. 3. Variabelt sättavstånd i potatis : för att få jämnare storlek på potatisen

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Daniel Ekblad; Oskar Lundgren; [2021]
  Nyckelord :potatis; precisionsodling; variabelt sättavstånd; knölsättning; storleksfördelning på potatis; teknik; odlingsteknik;

  Sammanfattning : Potatisen var ett viktigt livsmedel förr men har på senare tid minskat i betydelse då det finns fler näringsrika råvaror att hitta i affären. Kraven har ökat på hur potatisen ska se ut i affären. Det ställer höga krav på lantbrukaren att kunna odla och leverera en fin potatis till detaljhandeln. LÄS MER

 4. 4. Om ja ska vara helt ärligt så kände jag inte till det : En kvalitativ studie av lärares uppfattning om det kompensatoriska uppdraget

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Anton Norr; Rikard Nordström; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Studiens syfte är att undersöka hur lärare definierar det kompensatoriska uppdraget.Studiens syfte är även att bidra med kunskaper som bidrar till att lärare och blivande lärare fåren djupare förståelse för hur vi kan se det kompensatoriska uppdraget från ett praktiknära perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Elevers berättelser om matematik : Ur ett specialpedagogiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :ola tindberg; [2021]
  Nyckelord :Elevperspektiv; livsberättelser; matematiksvårigheter; matematikångest; speciallärare;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Tindberg, Ola (2018). Elevers berättelser om matematik. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER