Sökning: "fyra m"

Visar resultat 1 - 5 av 429 uppsatser innehållade orden fyra m.

 1. 1. Talent Management - konkurrensfördel eller en strategi för att passa in? : En fallstudie i tillverkningsindustrin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Dawn Kardirsson; Malin Johansson; [2019]
  Nyckelord :Talent Management; Talent; Strategy; Neo-institutionalism; Industry; Context; Talent Management; Talang; Strategi; Nyinstitutionell teori; Bransch; Kontext;

  Sammanfattning : Bakgrund: I dagens kunskapsbaserade ekonomi är de mänskliga resurserna en viktig tillgång för att öka konkurrensfördelarna och för att få ett försprång på marknaden. Talent Management är ett koncept som handlar om att attrahera, utveckla och behålla talanger, och som anses vara konceptet som underlättar arbetet med vad som efterfrågas på marknaden. LÄS MER

 2. 2. Effects of nitrogen quality and quantity on weed-crop competition : a greenhouse experiment with Avena sativa and Avena fatua

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Författare :Lukas Hallberg; [2019]
  Nyckelord :weed-crop competition; resource pool diversity; soil microbes; weed community;

  Sammanfattning : The intensification of agricultural activities has provided unprecedented increases in crop production. In the light of this development concerns have been raised about its negative environmental impact. High-input farm management has further reduced the weed diversity and shaped weed communities to consist of a few highly competitive weed species. LÄS MER

 3. 3. Framgångsfaktorer i en särskild undervisningsgrupp – för elever med NPF En studie om några pedagogers och elevers tankar kring arbetet i en delvis integrerad särskild undervisningsgrupp

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Marie Backman Hedin; [2019]
  Nyckelord :Skolframgång; inkludering; NPF; relationskompetens; särskild undervisningsgrupp;

  Sammanfattning : Backman Hedin, Marie (2019). Framgångsfaktorer i en särskild undervisningsgrupp för elever med NPF. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap. Lärande och samhälle, Malmö Universitet. LÄS MER

 4. 4. Elitaktiva sprintkanotisternas rörelseutslag i axelleden under paddling på ergometer i relation till aktiv rörlighet mätt i axelleden

  Master-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Dagny Bengs; [2019]
  Nyckelord :sprintkanot; rörelseutslag; axelled; tredimensionell rörelseanalys;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie var att a) beskriva elitkanotisternas aktiva rörelseutslag (ARoM), b) undersöka hur stor del av ARoM i axelledens inåt- och utåtrotation som kanotisten använder under paddling för höger och vänster arm samt c) undersöka hur förhållandet eventuellt ändras under tre tävlingsfarter (200, 500 och 1000 m). Syftet var också att d) beskriva elitkanotisterna rörelseutslag i axelledens rotation under de tre tävlingsfarterna. LÄS MER

 5. 5. Brottsannolikhetsberäkningar knutna till snölaster : Uppskattning av snölaster med en återkomsttid på 50 år och analys av spatiala interpolationsmetoder för att utforma framtida snölastkartor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :André Johansson; Johan Ericsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Under konstruktionsskedet av byggnader beräknas bland mycket annat permanent och variabel last. Permanent last är som namnet antyder last från delar av konstruktionen som ständigt är närvarande, till exempel egentyngd. LÄS MER