Sökning: "fyra perspektiv modellen"

Visar resultat 1 - 5 av 92 uppsatser innehållade orden fyra perspektiv modellen.

 1. 1. Samskapande av banktjänster kräver sitt regelverk : En analys av bankens relation till kunden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gustaf Mandorf; Amnéus Jenny; [2018]
  Nyckelord :Samskapande; DART-modellen; MiFID I; MiFID II; bankbranschen;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur ett regelverk som MiFID II kan påverka förutsättningarna för samskapande i bankbranschen. Teorin i studien baseras på tjänstedominant logik och fokuserar på aspekten samskapande. LÄS MER

 2. 2. Fjärilseffekten - En studie om upplevelser av inkludering i en individintegrerad grundsärskola i grundskolan

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sanja Ivic; Titti Persson; [2018]
  Nyckelord :delaktighet; grundsärskolan; individintegrering; inkludering; lärmiljön;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Ivic, Sanja och Persson, Titti (2018). Fjärilseffekten - En studie om upplevelser av inkludering i en individintegrerad grundsärskola i grundskolan. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö högskola, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. En uppsats som skiljer sig : en kvalitativ innehållsanalys av kvällstidningarnas rapportering om svenska kändisars skilsmässor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Hanna Jangenfält; Elin Nittmar; [2018]
  Nyckelord :Gestaltning; kvällstidningar; kändisar; skilsmässa; sociala medier; tvåsamhet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Snabbhet och attraktionsvärde är två faktorer som värderas högt i nyhetsurvalet på dagens konkurrerande mediemarknad. Vad tidningsredaktionerna väljer för innehåll och hur detta porträtteras är därför intressant att studera. De senaste åren har flera svenska kända pars skilsmässor uppmärksammats i kvällspressen. LÄS MER

 4. 4. Resultatmanipulering bland svenska företag före konkurs

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andreas Israelsson; Felix Eriksson; Casper Sparrings; [2018]
  Nyckelord :Resultatmanipulering; diskretionära periodiseringar; konkurs; modifierade Jones-modellen; svenska företag; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om svenska företag resultatmanipulerar åren innan konkurs. Dessutom syftar denna studie till att undersöka om mängden resultatmanipulering åren innan konkurs korrelerar med hur kapitalintensiva företagen är och med företagens storlek. LÄS MER

 5. 5. Att mäta tillgänglighet i stadsmiljö : En modell att kvantifiera individens uppfattning

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier; KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Erik Nilsson; Anton Frisk; [2018]
  Nyckelord :tillgänglighet; mäta tillgänglighet; Analytical Hierarchy Process; stadsplanering;

  Sammanfattning : The term accessibility is a regularly recurring concept in planning, where increased accessibility time and time again has proven impactful regarding how well an area develops. The importance of the concept has resulted in a wealth of research, where many methods have been developed to measure the concept. LÄS MER