Sökning: "fyrfältsdiagram"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet fyrfältsdiagram.

 1. 1. Handledarpedagogiskt förhållningssätt. : En studie av hur studenter med hörselskada i en handledarutbildning stimuleras till att handleda sin omgivning.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitetÖrebro universitet/Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap

  Författare :Andreas Stjärnström; [2009]
  Nyckelord :handledning; hörselskada; hörsel; handledarpedagogisk; handledarpedagogiskt förhållningssätt; student med hörselskada; hörselnedsättning;

  Sammanfattning : Jag avser i den här studien undersöka och diskutera hur man kan stimulera personer med hörselskada att utveckla ett framgångsrikt sätt att kommunicera med sin omgivning. Jag har studerat studenter med hörselskada som i en handledarutbildning använt sig av Berg & Borgs fyrfältsmodell, som beskriver förhållningssättet hos människor med hörselskada i olika kommunikationssituationer med sin omgivning. LÄS MER

 2. 2. Levererar IFRS 3 kvalitet? : En jämförelse av svenska börsnoterade företag och anpassningen till IFRS 3

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Simon Werner-Zankl; Carin Jesenicnik; [2008]
  Nyckelord :Strategisk redovisning; IFRS 3; upplysningskrav; företagsförvärv; intressentmodellen; agentteorin; fyrfältsdiagram;

  Sammanfattning : InledningÅr 2005 tog länderna i Europa ett steg närmare varandra på redovisningsområdet. Man implementerade den nya internationella redovisningsstandarden IFRS. Detta med syftet att öka jämförbarheten mellan länderna i årsredovisningarna. LÄS MER